Últims articles:

3/7/08

Atur al juny: Sant Antoni supera els 200 aturats

Al mes de juny, l'atur a Sant Antoni de Vilamajor ha assolit novament un lamentable rècord fins 205 persones. L'increment respecte el mes de maig ha estat de 17 persones més, i l'interanual del 37,8%.

A Sant Pere de Vilamajor, en canvi l'increment de l'atur ha estat molt més suau, i només ha estat de 4 nous aturats, fins arribar a 162 persones. Aquesta xifra representa no obstant un rècord històric per al municipi essent l'anterior el de l'agost de 2007, amb 160 aturats. L'increment interanual es situa al 15,7%, la meitat que a Sant Antoni:

Evolució de l'atur a Vilamajor. Juny 2007-Juny 2008

Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor 2005-2008
Nota: La gràfica negra representa la série desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)


Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor 2005-2008
Nota: La gràfica negra representa la série desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)


Evolució de l'atur a Vilamajor (*)
(*) Séries desestacionalitzades, mitja mòbil semestral.

Les gràfiques són eloqüents, i constaten una dada molt rellevant: s'han trencat els cicles estacionals, amb la qual cosa aquest estiu s'assoliran xifres encara més alarmants.

Evolució de l'atur per sectors a Sant Pere de Vilamajor gener-juny 2008
Evolució de l'atur per sectors a Sant Antoni de Vilamajor gener-juny 2008
És hora ja de que Vilamajor faci pinya i, d'una vegada, desenvolupi polítiques actives de foment de l'ocupació (més enllà de la nefasta bombolla immobiliària i POUM's, és clar).

Font de les dades: Departament de treball de la Generalitat de Catalunya

Veure també: Població ocupada a Vilamajor 1er. trimestre de 2008