Últims articles:

23/4/12

Catalunya, en suspensió de pagaments


A finals de 2011, el deute del sector públic de la Generalitat de Catalunya (inclou la pròpia Generalitat i totes les entitats públiques que en depenen) era de 41.732 milions d'Euros, amb un increment de 10.000 milions respecte l'any 2010.

Aquest deute ja supera el 20% del PIB i és el més alt en termes relatius de tota Espanya.

Apart de la ingent quantitat de deute, que supera per primera vegada tot el pressupost del sector públic de la Generalitat, el problema fonamental de les finances de la Generalitat és que bona part del deute venç a curt termini (a 1 any vista).
L'increment d'aquest deute a curt termini ha estat extraordinari durant l'any 2011, passant des dels 3.645 milions del 2010 fins els 10.571 milions de deute a curt termini en acabar 2011.

Evolució del deute del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya: 2005-2011
Font: Departament d'economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.

Això significa que cada mes la Generalitat, apart de pagar com pugui les factures corrents, ha de pagar gairebé 1.000 milions d'Euros de deute anterior que venç. Com sia que no hi ha superàvit pressupostari, aquests 1.000 milions s'han de refinançar cada mes, o bé anar acumulant factures corrents sense pagar. La magnitud del deute a curt, que és una quarta part de tot el pressupost anual del sector públic català, és indigerible.

Afortunadament, gràcies a la iniciativa del Govern espanyol, la Generalitat ha aconseguit ajornar el pagament de gairebé 2.000 milions del deute a curt vençut, però encara queden per pagar durant aquest any quasi 9.000 milions de deute que anirà vencent (factures corrents apart).

Font: Cinco Días.

En termes empresarials significaria que la Generalitat està a les portes de la suspensió de pagaments, de la insolvència.

Amb aquestes dades s'entèn millor que l'Artur Mas es plantegi obertament que Catalunya podria ser intervenida per l'Estat.

17/4/12

La construcció a Vilamajor l'any 2011: tocant fons de 30 anys


L'any 2011 s'ha tancat amb els pitjors registres històrics de construcció d'habitatges als municipis de Vilamajor: només s'ha iniciat un nou habitatge a Sant Pere de Vilamajor i 2 a Sant Antoni, mentre que se n'han acabat 5 a Sant Pere i 18 a Sant Antoni de Vilamajor.

Aquestes dades signifiquen els pitjors registres des de l'any 1981, quan comencen les séries estadístiques de construcció d'habitatges, ara fa 30 anys.

Evolució trimestral dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor

A més, en el darrer trimestre de 2011 no s'ha acabat ni un habitatge en cap dels dos municipis, circumstància què no té comparació històrica. 

 Evolució trimestral dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor

Evolució anual dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor

Evolució anual dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor

En tot l'any 2011 no s'ha fet ni una transacció d'habitatges nous a Sant Pere de Vilamajor, mentre que la major part de les què s'han fet a Sant Antoni han estat adjudicacions de noves promocions per part d'entitats finaceres.

Es pot calcular l'estoc de projectes de nous habitatges paralitzats o anulats en un nombre de 340 habitatges en el conjunt dels dos municipis.

12/4/12

Venciments mensuals del Deute de l'Estat

Dades en milions d'Euros

El deute que va vencent s'ha de refinançar, és a dir, pagant-lo amb nou finançament; per això el nerviosisme -interessat- dels "mercats" en una tesitura en què el Banc Central Europeu està dient prou a la compra de deute sobirà espanyol i per tant deixant-lo a l'albur dels mercats, que poden decidir que comprar deute espanyol no és una bona inversió (d'aquí els timbals de "rescat").
Per a que ens fem una idea de magnituds, al llarg de 2012 vencerà més deute públic que tots els ingressos de l'Estat, en un any en què l'Estat tindrà un déficit superior als 38.500 milions d'Euros.

De la seva banda, la banca española s'enfronta a venciments de deute superiors als 120.000 milions d'Euros el 2012, mentre que les Comunitats Autònomes necessitaran refinançar uns 30.000 milions més.

En el mes de març, la banca espanyola, que té tancat el mercat interbancari, va demanar 75.000 milions al banc Central Europeu arribant al récord històric de saldo amb el BCE de 227.600 milions d'Euros (316.343 milions demanats i 88.700 milions deixats en dipòsit en el mateix Banc Central).

En total, al llarg de 2012 el sistema financer español s'enfronta a més de 280.000 milions d'Euros de venciments de deute (més d'un 25% del PIB), que caldrà indispensablement refinançar.

Preocupant també és què, segons dades del Banc d'Espanya, entre març de l'any passat i gener d'enguany, els inversors estrangers s'han desfet de 70.000 milions d'Euros de deute públic espanyol, i en el mes de febrer d'enguany 25.000 milions més. Dels 560.000 milions de deute de l'Estat, a finals de gener els estrangers n'eren titulars de 202.000 milions (un 36%).

Qui ens deixa els calers per podent anar tornant i augmentar el deute, mana. I qui no entengui això fa volar coloms.

4/4/12

L'atur al març: estable dins la gravetat


Evolució de l'atur als municipis de Vilamajor

Evolució mensual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor

Evolució mensual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor