Últims articles:

23/4/12

Catalunya, en suspensió de pagaments


A finals de 2011, el deute del sector públic de la Generalitat de Catalunya (inclou la pròpia Generalitat i totes les entitats públiques que en depenen) era de 41.732 milions d'Euros, amb un increment de 10.000 milions respecte l'any 2010.

Aquest deute ja supera el 20% del PIB i és el més alt en termes relatius de tota Espanya.

Apart de la ingent quantitat de deute, que supera per primera vegada tot el pressupost del sector públic de la Generalitat, el problema fonamental de les finances de la Generalitat és que bona part del deute venç a curt termini (a 1 any vista).
L'increment d'aquest deute a curt termini ha estat extraordinari durant l'any 2011, passant des dels 3.645 milions del 2010 fins els 10.571 milions de deute a curt termini en acabar 2011.

Evolució del deute del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya: 2005-2011
Font: Departament d'economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.

Això significa que cada mes la Generalitat, apart de pagar com pugui les factures corrents, ha de pagar gairebé 1.000 milions d'Euros de deute anterior que venç. Com sia que no hi ha superàvit pressupostari, aquests 1.000 milions s'han de refinançar cada mes, o bé anar acumulant factures corrents sense pagar. La magnitud del deute a curt, que és una quarta part de tot el pressupost anual del sector públic català, és indigerible.

Afortunadament, gràcies a la iniciativa del Govern espanyol, la Generalitat ha aconseguit ajornar el pagament de gairebé 2.000 milions del deute a curt vençut, però encara queden per pagar durant aquest any quasi 9.000 milions de deute que anirà vencent (factures corrents apart).

Font: Cinco Días.

En termes empresarials significaria que la Generalitat està a les portes de la suspensió de pagaments, de la insolvència.

Amb aquestes dades s'entèn millor que l'Artur Mas es plantegi obertament que Catalunya podria ser intervenida per l'Estat.