Últims articles:

10/5/08

Sòl edificable a Sant Pere de Vilamajor: 2006

A finals de 2006, a Sant Pere de Vilamajor hi havia 2.050 parcel.les edificades, amb una superfície total de 177,23 ha, i 1.063 parcel.les encara per edificar, amb una superfície total de 170,74 ha.

El 49% de les parcel.les encara està sense edificar.

Com a dada curiosa, hi ha actualment 8 parcel.les (unitat cadastral) de més de 10.000 m2 edificades, i unes altres 10 encara per edfificar, i només queden 15 de les 121 parcel.les de menys de 100 m2 per edificar (o agregar).

El 39% de les parcel.les edificades tenen entre 500 i 1.000 m2, sent d'aquestes dimensions el 47% de les que encara estan sense edificar.

Durant 2006 s'han edificat parcel.les que representen 15.500 m2.

A finals de 2006 hi havia 3.230 béns immobles (unitats cadastrals) censats, dels quals 1.997 eren residencials. A finals de 2005 hi havia 1.894 habitatges cadastrals.

Segons aquestes dades, amb l'actual planificació encara quedarien per edificar un màxim d'uns 1.900 habitatges per arribar a la saturació, que equivalen, tenint en compte una proporció de segones residències, a uns 4.000 residents més.

(Font: Dades de la Direció General del Cadastre).

Veieu també l'anàlisi a finals de 2005

Evolució del jovent a Vilamajor

De 2000 a 2007, el nombre de joves empadronats a Sant Pere de Vilamajor ha disminuït d'un 13%, mentre que la població total ha augmentat d'un 46%. Els joves entre 20 i 29 anys representaven al 2000 el 17% de la població total (432 joves). Al 2007 tot just passen del 10% (377 joves):


En canvi, a Sant Antoni de Vilamajor, el jovent entre 20 i 29 anys ha augmentat en aquests anys del 34%, sent ara 651 persones, un 13% de la població total:


Evolució del Jovent de 20 a 29 anys. Vilamajor 2000-2007