Últims articles:

28/11/13

Creixement vegetatiu i migratori de la població a Vilamajor


Creixement poblacional vegetatiu i creixement migratori dels municipis de Vilamajor. 2001-2012Notes:
Creixement vegetatiu: naixements menys defuncions en cada any.
Creixement migratori: migracions netes de cada any.
Dades en nombre de persones de creixement de la població en cada any.

21/11/13

Primeres vendes d'habitatges nous a Sant Pere de Vilamajor des de finals de 2010


A Sant Pere de Vilamajor s'han venut al tercer trimestre d'enguany dos pisos nous.

Aquesta notícia no tindria cap significació si no fes quasi tres anys que no es venia un habitatge nou al municipi. De fet en els darrers 3 anys només se n'han venut 3.


Evolució trimestral de transaccions d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor

A Sant Antoni de Vilamajor no s'ha venut en el tercer trimestre d'enguany cap habitatge nou, però al llarg de l'any ja se n'han venut 7.

 Evolució trimestral de transaccions d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor


Evolució anual de les transaccions d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor. 2004-setembre 2013

 Evolució anual de les transaccions d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor. 2004-setembre 2013


Nota: Les transaccions d'habitatges es refereixen a tot tipus de transaccions, i no només la compra-venda (per exemple, també per herència, donació o permuta).
Les transaccions d'habitatges usats inclouen també les dacions en pagament a entitats bancàries.

Font: Ministerio de Fomento amb dades dels registres notarials.

14/11/13

L'ocupació resisteix de valent a Vilamajor


El mes d'octubre s'ha saldat amb un important canvi de tendència en l'ocupació registrada a Sant Pere de Vilamajor. Després d'una dolenta campanya d'estiu, quan l'ocupació d'assalariats va crèixer menys que anys anteriors, la rescisió de contractes a partir del juliol ha estat molt inferior a anys anteriors, amb el millor resultat des del 2007 (p. exemple, l'any passat de juliol a octubre es va prescindir de 202 llocs de treball assalariats, i enguany només 77).

Aquesta important retenció de llocs de treball ha propiciat que en termes interanuals s'hagi mantingut l'ocupació total absoluta a Sant Pere de Vilamajor, fins i tot una mica per sobre de l'any passat, amb 1.168 treballadors totals.

A Sant Antoni l'ocupació ja frega decididament els nivells de 2010, superant a l'octubre lleugerament els treballadors en alta laboral dels tres anys anteriors.

Així doncs, en els dos municipis es manté l'ocupació respecte l'octubre de l'any passat.

Evolució comparativa dels treballadors en alta laboral al mes d'octubre: 2006-2013

En termes desestacionalitzats (mitja mòbil anual), on s'observa millor la tendència, a Sant Antoni ja portem 15 mesos amb un total manteniment de l'ocupació assalariada mitja, repuntant a l'octubre en termes mitjos anuals.

A Sant Pere, aquest octubre s'ha aturat la sangonera estacional, propiciant amb aquest bon comportament del treball assalariat que, en un sol mes (aquest mes d'octubre) es trenqui la pèrdua d'ocupació asalariada que queia en barrena des de principis de 2011. És ben cert també que la regularització de l'ocupació a les empreses més grans del municipi ja s'ha dut a efecte en els passats mesos.

Evolució de l'ocupació assalariada desestacionalitzada
 
També en termes desestacionalitzats, pel que fa a l'ocupació dels autònoms, a Sant Antoni continua lentament la davallada, situant-se l'ocupació autònoma mitja a nivells de fa tres anys, consumint així la millora experimentada al llarg de 2011 i tornant a situar-se a nivells de 2010.
A Sant Pere, per be que també es va començar a desinflar el rècord assolit a finals de 2011, sembla consolidar-se la recuperació de l'ocupació autònoma que va tocar fons al març d'enguany quan es va situar, en termes mitjos anuals, a nivells de 2009.

Evolució de l'ocupació per compte propi desestacionalitzada
 
Evolució de l'ocupació total, desestacionalitzada

Així doncs, dins d'una tónica de contenció de destrucció de l'ocupació als dos municipis, destacar a l'octubre la paralització de la destrucció d'ocupació assalariada a Sant Pere, que cal esperar no sigui momentània, i la solidesa de l'ocupació mitja de treballadors per compte propi (que representen només el 41% dels llocs de treball totals), donant en conjunt indicatiu de manteniment de l'ocupació en relació al setembre d'enguany. 

A Sant Antoni, la destrucció de llocs de treball assalariats sembla haver-se acabat, però encara continua la destrucció de llocs de treball per compte propi, molt lleugera, que en conjunt dona un balanç, també, d'estabilització, aquesta més ferma sota la base de la fortalesa de l'ocupació assalariada.

Aquesta evolució, i el canvi de tendència relativa d'aquest mes d'octubre s'observa millor si fem un "zoom" en les dades agregades durant el darrer any:

Séries desestacionalitzades d'evolució de l'ocupació a Vilamajor
A la gràfica següent es presenten les séries normals de les dades i la seva comparació amb les séries desestacionalitzades, on es pot observar que l'alta estacionalitat de l'ocupació assalariada a Sant Pere de Vilamajor no permet concusions vàlides de tendències si es fan sobre la série normal:

Séries normals i desestacionalitzades d'evolució de l'ocupació a Vilamajor 
Les línies discontínues representen les respectives séries desestacionalitzades.

En definitiva, tot fa pensar que la destrucció d'ocupació està començant a tocar fons, sobretot, i decididament, pel que fa als treballadors assalariats, a Sant Antoni de Vilamajor (on representen el 53% de l'ocupació total). En aquest municipi l'evolució interanual de la mitja anual d'ocupació, tot i sent encara negativa, està pujant des de març d'enguany, sent d'esperar que passat l'hivern ja assoleixi creixements interanuals positius.

A Sant Pere, en canvi, tot i el trencament de tendències -sota mínims històrics- d'aquest octubre, el creixement interanual positiu de l'ocupació mitjana no s'espera, anant molt be, fins la primavera de 2015.

Evolució interanual de l'ocupació mitjana. 2005-octubre 2013

La relativa resistència de l'ocupació assalariada vaticina que les empreses dels municipis també han tocat fons en la seva negativa evolució, prel.ludi de la molt tímida recuperació que s'espera a curt termini.

En tot cas, l'ocupació a Sant Pere es sitúa als mateixos nivells que a finals de 2006, i a nivells de mitjans de 2006 pel que fa a Sant Antoni (al conjunt de Catalunya l'ocupació es situa a nivells de 2001 -sí, de 2001-).

Nota: Totes les dades es refereixen als treballadors donats d'alta als diferents règims de la Seguretat Social, amb dades del darrer dia de cada mes. Font: Seguretat Social.