Últims articles:

29/12/08

Vilamajor: arribant als 10.000 habitants

Publicades per l'INE les dades dels padrons municipals a 1 de gener de 2008, la població total a Vilamajor és ja de 9.223 persones empadronades, 5.332 a Sant Antoni i 3.891 a Sant Pere de Vilamajor. En total, un creixement interanual del 4,6% (4,7% a Sant Antoni i 4,4% a Sant Pere).

Evolució dels padrons municipals d'habitants als municipis de Vilamajor
Font: Padrons municipals d'habitants. INE. Dades a 1 de gener de cada any.

El creixement absolut ha estat una mica superior al de l'any 2006 en ambdós municipis.


Variació anual dels padrons d'habitants als municipis de Vilamajor
Font: Padrons municipals d'habitants. INE. Les dades corresponen a anys sencers.

Les distàncies entre Sant Antoni i Sant Pere van progressivament augmentant amb el pas dels anys, sent a 1 de gener de 2008 de 1.441 persones, quan al 2001 era de poc més de 1.000 habitants:

Evolució de les diferències en els padrons d'habitants de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor
Font: Padrons municipals d'habitants. INE. Les dades corresponen a la diferència entre Sant Antoni i Sant Pere a 1 de gener de cada any.


A aquest ritme, a finals de l'any vinent arribarem a Vilamajor a les 10.000 persones.

19/12/08

Infraccions i accidents amb víctimes

El 51,5% dels accidents amb víctimes que hi va haver a Espanya en el 2007 no van tenir a veure amb cap infracció de les normes de trànsit.

Incidència de les infraccions en els accidents amb víctimes. Espanya 2007
En vies interurbanes. Font DGT

Les distraccions en la conducció són, amb 1 de cada 5 accidents amb víctimes, la primera causa d'aquests accidents.

El 81,3% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes no guarden relació amb infraccions conegudes relatives a la velocitat. En vies urbanes, només el 7,7% dels accidents amb víctimes tenen alguna relació amb la velocitat dels vehicles.

Sobrepassar la velocitat establerta
només és causa coneguda del 3,0% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes, i del 1,1% en les vies urbanes.

Infraccions sobre velocitat en els accidents amb víctimes. Espanya 2007
En vies interurbanes. Font DGT

A la província de Barcelona, només el 0,29% dels accidents amb víctimes es va produïr en autopistes o autovies.

En aquestes vies es van ocasionar el
0,87% dels morts en accident i el 1,63% dels ferits greus que hi va haver a la província.

Pel que fa a Catalunya, les dades més rellevants del 2007 són les següents:
  • Només en el 3,07% dels accidents amb víctimes hi està relacionada d'alguna manera la velocitat, en els quals el 0,75% (129 accidents) s'havien infringit els límits de velocitat permesos.
  • El mal estat de la via, en canvi, és un factor present en el 3,7% dels accidents amb víctimes: es produeixen més accidents amb víctimes per vies en mal estat (i no es compten les insegures, que en són més) que per excessos comprovats de velocitat.
  • Just el 47,2% dels factors incidents a Catalunya en els accidents amb víctimes en vies interurbanes són distraccions o errades dels conductors. En el conjunt de vies, aquest factor és present en un 36% dels casos.
  • El 13% dels accidents interurbans s'ha produït en interseccions (56% en les vies urbanes).
  • Només una tercera part (33,7%) dels accidents amb víctimes es produeixen en vies interurbanes.
  • L'alcohol o les drogues han estat presents com a factor d'accident amb víctimes en el 1,9% dels casos. Ho supera el mal estat del vehicle (2,8% dels casos).
  • En el 48% dels accidents amb víctimes, no s'ha infringit cap norma de la circulació. En vies interurbanes no s'han infringit les normes en el 74,4% dels factors d'accidents amb víctimes.
Sabeu quina proporció de radars hi ha instal.lats sobre el total de les vies que registren accidents? Quants radars serveixen de debó per reduïr accidents? No són massa llaminers els 93 milions que es recaptaran l'any vinent amb les màquines escurabutxaques? L'any que ve s'invertiran 5,3 milions d'euros per a 35 nous radars fixos, de la marca CIRSA.

Ja tenim els responsables del 3,07% dels accidents amb víctimes, que són els què han excedit imprudentment la velocitat. Qui té la responsabilitat del 3,7% dels accidents amb víctimes deguts al mal estat de les carreteres?

Perquè a mida que es redueixen els accidents on hi ha implicada d'alguna manera la velocitat estan augmentant els accidents amb víctimes degut a distraccions? Serà pel mòbil o serà per tant anar mirant el comptaquilòmetres?

La velocitat i les distraccions en els accidents amb víctimes
Recurrència com factors implicats en accidents amb víctimes sobre el total de factors.
Font: Elaboració pròpia a partir dels Anuaris d'Accidents de Trànsit 2005, 2006 i 2007, Servei Català de Trànsit.

Seguretat? Repressió? ... Tot plegat te més pinta d'experiment sociològic a gran escala per veure fins quin punt sóm capaços de què l'arbitrarietat ens governi.

Parlem dels 40 km/h per entrar a Barcelona?

18/12/08

El mercat immobiliari a Vilamajor

En el tercer trimestre d'enguany, les transaccións d'habitatges a Vilamajor han arribat als seus mínims històrics: 5 compra-vendes (1 de nou i 4 usats) a Sant Antoni i només 3 (1 de nou i 2 d'usats) a Sant Pere de Vilamajor.

En el mateix trimestre de 2007 es van vendre 13 habitatges a Sant Antoni (2 nous i 11 usats) i 21 a Sant Pere de Vilamajor (6 nous i 15 usats).

Fins al setembre s'han venut a Sant Antoni 32 habitatges (16 nous), és a dir només un 42% dels venuts en el mateix periode de l'any passat.
A Sant Pere de Vilamajor, l'acumulat en els 9 primers mesos d'enguany és de 21 habitatges (9 nous), fet que representa només un 31% dels venuts en el mateix periode de l'any passat.

En una proporció equivalent hauran disminuït els ingressos per Plusvàlua, que a Sant Pere estan pressupostats per enguany en 100.000 euros.

Evolució de la compra-venda d'habitatges a Vilamajor
Evolució de la compra-venda d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor
Evolució de la compra-venda d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució de la compra-venda d'habitatges acumulada fins al tercer trimestre de cada any a Sant Pere de Vilamajor
Evolució de la compra-venda d'habitatges acumulada fins al tercer trimestre de cada any a Sant Antoni de Vilamajor

5/12/08

Fa 30 anys...

Consums d'aigua a Catalunya 2007

Distribució del consum per usos. Catalunya 2007. Conques internes


Distribució del consum per usos. Catalunya 2007. Conques intracomunitàries (Ebre)

Distribució del consum per usos. Catalunya 2007. Totals


Distribució del consum per usos i capacitat dels embassaments. Catalunya 2007
Dades en hm3

3/12/08

L'atur al novembre: ja són 453 persones

Les gràfiques següents no requereixen comentaris.

Evolució mensual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
La gràfica negra representa la sèrie desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Evolució interanual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor

Evolució mensual de l'atur per sexes a Sant Pere de Vilamajor
Evolució mensual de l'atur per sectors econòmics a Sant Pere de Vilamajor
Evolució mensual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor
La gràfica negra representa la sèrie desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Evolució interanual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució mensual de l'atur per sexes a Sant Antoni de Vilamajor
Evolució mensual de l'atur per sectors econòmics a Sant Antoni de Vilamajor
Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor

Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor. Sèries desestacionalitzades

1/12/08

Descens de la natalitat a Vilamajor

Durant el 2007, el nombre de naixements que hi ha hagut a Vilamajor ha baixat d'un 10% respecte l'any anterior, molt més acusat a Sant Antoni de Vilamajor on s'ha passat del rècord de 2006 amb 73 nadons, a 64 en el 2007.

Naixements a Vilamajor 2000-2007

Sant Pere de Vilamajor, no obstant reduïr també lleugerament el nombre de naixements a partir del seu rècord del 2005, es manté en xifres similars que a principis d'aquest segle (47 nadons).

El nombre de naixements estava molt igualat als municipis de Vilamajor fins 2005, repuntant de forma molt notable Sant Antoni al 2006.

Es dóna la circumstància de que el nombre de naixements de mares no casades s'ha duplicat en un any a Sant Pere de Vilamajor, arribant al 40% al 2007. A Sant Antoni, en canvi aquesta situació s'ha reduït, passant del 34% de noves mares no casades al 2006 fins el 28% del 2007.

L'edat mitjana de les mares ha baixat en ambdós municipis el 2007 respecte l'any anterior, mig any pel que fa a Sant Antoni (on queda en 31,7 anys) i un any pel que fa a Sant Pere, sent al 2007 de 31,3 anys.

Naixements a Vilamajor 1975-2007