Últims articles:

31/8/09

L'ocupació legal només creix entre els estrangers


En el que portem d'any (a juliol 2009), s'han destruït a Catalunya 67.334 llocs de treball legalitzats.

Per nacionalitats, entre els espanyols s'han perdut enguany 71.642 llocs de treball, mentre que entre els estrangers, no només no s'han perdut llocs de treball, sinó que s'han incrementat de 4.308.

Els estrangers representen al juliol el 13,7% de l'ocupació legal total de Catalunya.

Des del mes d'abril, que va marcar el mínim d'afiliació a la Seguretat Social d'aquesta crisi, amb 3.196.131 afiliats, els treballadors de nacionalitat espanyola pràcticament s'han mantingut (creixent només de 267 fins al juliol), mentre que entre els de nacionalitat estrangera l'ocupació legal ha crescut de 21.261 persones, un 5%. És a dir, la recuperació de l'afiliació a la Seguretat Social, iniciada a l'abril, ha beneficiat en un 98,8% a treballadors de nacionalitat estrangera.

Evolució de l'afiliació mitjana a la Seguretat Social per nacionalitats. Base desembre 2008=1
Les dades són concluents: tota l'ocupació legal que s'està creant a Catalunya en el què portem d'any correspon a persones de nacionalitat estrangera.

Es dóna també la dada curiosa de què el mercat de treball regularitzat (treballadors afiliats a la Seguretat Social més aturats inscrits a les oficines del SOC) ha crescut desde desembre de 2008 de 19.955 persones de nacionalitat estrangera, de les quals 15.647 han incrementat les dades de l'atur i 4.308 han ocupat un lloc de treball reguralitzat. En canvi, entre les persones de nacionalitat espanyola, en el mateix interval (desembre 2008 a juliol 2009), el mercat de treball s'ha reduït de 14.610 persones, incrementant-se els aturats de 57.032 persones i reduïnt-se els treballadors afiliats en actiu de 71.642 persones.

Una pregunta interessant: com és que els treballadors legalitzats de nacionalitat espanyola es redueixen de quasi 72.000, mentre que els aturats de la mateixa nacionalitat només creixen de 57.000 persones? Que se n'ha fet d'aquestes 15.000 persones? (I tot tenint en compte que en aquests mesos s'han incorporat nous efectius al mercat de treball).

Nota: L'ocupació legal o regular es refereix als treballadors afiliats a la Seguretat Social.
Font de les dades: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
.

22/8/09

El 78% dels "nous catalans" han estat estrangers al 2008

La població de catalunya ha augmentat de 103.000 persones al 2008, de les quals més de 80.000 han estat estrangers. La nova colonització marca doncs el 78% al 2008. En els darrers 5 anys, quasi el 83% (5 de cada 6) dels nous catalans han nascut a l'estranger.

Aportació de la població estrangera al creixemet de la població total de Catalunya 2004-2008
Actualment el 17,3% dels residents a Catalunya (1 de cada 6) ha nascut a l'estranger, mentre que a Espanya el percentatge és del 13,8% (1 de cada 7).

A finals de 2008 s'ha superat la fita de què el 30% de la població entre 20 i 34 anys ha nascut a l'estranger, la qual cosa equival pràcticament a què 1 de cada 3 joves entre 20 i 34 anys residents a casa nostra ha nascut fora d'Espanya. A Girona la dada encara és més alta, doncs més d'un 36% dels joves entre 20 i 34 anys ha nascut a l'estranger, amb un 22% d'estrangers sobre el conjunt de la població de la demarcació.

Proporció de població estrangera sobre el total de la població de Catalunya 2004-2008

Proporció de població estrangera sobre el total de la població de Catalunya per trams d'edat a 31-12-2008
De fora vingueren i de casa ens treieren, deien els avis.