Últims articles:

22/8/09

El 78% dels "nous catalans" han estat estrangers al 2008

La població de catalunya ha augmentat de 103.000 persones al 2008, de les quals més de 80.000 han estat estrangers. La nova colonització marca doncs el 78% al 2008. En els darrers 5 anys, quasi el 83% (5 de cada 6) dels nous catalans han nascut a l'estranger.

Aportació de la població estrangera al creixemet de la població total de Catalunya 2004-2008
Actualment el 17,3% dels residents a Catalunya (1 de cada 6) ha nascut a l'estranger, mentre que a Espanya el percentatge és del 13,8% (1 de cada 7).

A finals de 2008 s'ha superat la fita de què el 30% de la població entre 20 i 34 anys ha nascut a l'estranger, la qual cosa equival pràcticament a què 1 de cada 3 joves entre 20 i 34 anys residents a casa nostra ha nascut fora d'Espanya. A Girona la dada encara és més alta, doncs més d'un 36% dels joves entre 20 i 34 anys ha nascut a l'estranger, amb un 22% d'estrangers sobre el conjunt de la població de la demarcació.

Proporció de població estrangera sobre el total de la població de Catalunya 2004-2008

Proporció de població estrangera sobre el total de la població de Catalunya per trams d'edat a 31-12-2008
De fora vingueren i de casa ens treieren, deien els avis.