Últims articles:

31/5/11

El trànsit a vilamajor


Evolució dels trànsit de vehicles als principals punts de Vilamajor
 Evolució del trànsit a les principals vies de Vilamajor
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Diputació de Barcelona. Dades en Intensitat mitjana de vehicles diaris, segons mostra.

29/5/11

Les votacions dels grups en les mocions presentades al Ple municipal


En la passada legislatura, es van sotmetre al Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor un total de 25 mocions presentades per diferents grups.
Les mocions són posicionaments del ple sobre qüestions generals més enllà de les muicipals, i per tant donen indicació de la ideologia de cada grup sobre aquestes qüestions.

En 9 d'aquestes mocions algun dels grups va votar en contra o va abstenir-se.

Aquí teniu el resultat de les votacions discrepants de les mocions:

Font: Actes dels plens municipals

Notes:
 • Blanc: Absència.
 • Vermell: en contra.
 • Verd: a favor.
 • Groc: abstenció.

28/5/11

Estadística dels Plens de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor


Estadística d'assistència dels regidors als plens municipals. Legislatura 2007-2011
Font: Actes dels plens municipals 
Notes:
 • L'estadística mostra la proporció, en %, dels plens municipals en què cada regidor ha assitit en relació amb els plens en què formava part.
 • En Joan Bruguera només va ser regidor en dos plens municipals. Només va poder assistir-hi al primer. No s'inclou a la taula per no desvirtuar les conclusions.
 • S'han celebrat 47 plens municipals. Les estadístiques es refereixen als 46 primers, doncs encara no es disposa de l'Acta del darrer ple, del 18 d'abril.
 • Només 7 regidors han format part del ple en els 47 que s'han celebrat.
 • Fins a 15 regidors diferents han format part del ple en algun moment de la legislatura.

Estadística de votacions dels grups als plens municipals. Legislatura 2007-2011
Font: Actes dels plens municipals
Notes:
 • L'estadística mostra la freqüència de votació, unificades per grups municipals, dels assumptes posats a votació en el  plens municipals.
 • Per absències s'entén l'absència de tots els regidors d'un mateix grup en una votació.
 • S'han celebrat 47 plens municipals. Les estadístiques es refereixen als 46 primers, doncs encara no es disposa de l'Acta del darrer ple, del 18 d'abril.
 • En aquests plens s'han sotmés a votació 224 assumptes molt diversos.
 • De 8 plens municipals, a la què tots els grups van assistir, en les actes provisionals no hi consta el resultat de la votació. 
 • Tot i havent estat revisades, les dades poden estar sotmeses a algun tipus d'errada de compteig. 
 • L'ISP va participar estant al el Govern en 96 votacions, amb només 1 discrepant del propi govern. D'aquests votacions, de 7 s'en desconeix el resultat. (La única proposta votada en contra va ser "Deixar sense efecte la proposta de conveni amb l’empresa Pinsos Picart SA., acordat en el Ple de data 27/03/2008").
Comparatiu de votacions dels grups de l'oposició als plens municipals. Legislatura 2007-2011

Veure notes precedents.

Qui vulgui disposar del detall de tots els assumptes que s'han posat a votació en tots els plens, pot demanar-ho mitjançant un correu electrònic i li serà tramés un fitxer Excel amb tot el desglossament.

  25/5/11

  El què cobraran perquè nosaltres haguem exercit la democràcia


  L'Estat pagarà per cada vot 0,55 Euros i per cada cada regidor obtingut 276,86 Euros. Aquí teniu el què ingressarà cadascun dels grups que han concorregut a les eleccions a Sant Pere de Vilamajor:

  23/5/11

  Com s'han assignat els regidors en aquestes eleccions


  Iteraccions per a l'assignació de Regidors a Sant Pere de Vilamajor 2011

  (Per a la mecànica d'assignació veure aquest article).

  20/5/11

  La població per veïnats a Sant Pere de Vilamajor a 1-1-2010

   
  Evolució de la població per zones. Comparatiu 2005-2009 (a 31 de desembre)


  Estructura de la població per zones a 1-1-2010


  Estructura de la població per veïnats a 1-1-2010


  Variació de la població per zones, 2005-2009


  Variació de la població per veïnats, 2005-2009 

  14/5/11

  Les diferències d'habitants dels nuclis principals dels municipis de Vilamajor

  Interessant comparar l'evolució de la població empadronada als nuclis principals de Sant Pere i de Sant Antoni de Vilamajor:

  Evolució de la població als nuclis principals dels municipis de Vilamajor

  Proporció de la població del nucli principal respecte la població total de cada municipi

  Proporció de la població del nucli principal de Sant Pere respecte del de Sant Antoni de Vilamajor
  Sant Pere de Vilamajor és un del municipis de Catalunya amb un nucli principal més petit.

  11/5/11

  La població per veïnats a Sant Pere de Vilamajor a 1-1-2010

   
  Evolució de la població per zones. Comparatiu 2005-2009 (a 31 de desembre)

  Estructura de la població per zones a 1-1-2010

  Estructura de la població per veïnats a 1-1-2010

  Variació de la població per zones, 2005-2009

  Variació de la població per veïnats, 2005-2009 

  5/5/11

  L'atur a Sant Pere de Vilamajor ja fa un any que no creix


  Les dades de l'atur del mes d'abril confirmen la bona evolució (creuem els dits) de l'atur a Sant Pere de Vilamajor. Des de novembre de 2010 registra un creixement interanual negatiu, i en termes d'aturats promig, fa un any que gairebé no creix, doncs a l'abril de 2010 hi havia 282 aturats en promig anual i a l'abril de 2011 eren 286 els aturats mitjos.
  Lamentablement, a Sant Antoni de Vilamajor l'atur encara continua assolint màxims històrics, passant de 358 aturats mitjos a l'abril de 2010 a 395 aturats en promig anual a l'abril d'enguany.

  Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor
   
  En termes absoluts, a Sant Pere de Vilamajor hi havia a finals d'abril de 2011 19 aturats menys que un any abans, mentre que a Sant Antoni de Vilamajor l'increment interanual ha estat de 17 persones més lamentablement aturades.

  Evolució mensual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
   
   Evolució mensual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor
   

  En relació amb el conjunt de Catalunya, Sant Antoni té una evolució interanual més negativa, i Sant Pere de Vilamajor, més positiva.

   Evolució interanual de l'atur: comparació amb Catalunya

  Segons aquestes darreres dades, a Sant Pere de Vilamajor es consolida la fi de l'increment de l'atur, mentre que a Sant Antoni encara no s'ha tocat sostre. No obstantt, l'estacionalitat és molt marcada en parlar d'atur, i per tant es fa difícil fer prediccions. Tot apunta però a què en els propers mesos, l'atur a Sant Antoni disminuirà mentre que augmentarà lleugerament a Sant Pere de Vilamajor.