Últims articles:

11/5/11

La població per veïnats a Sant Pere de Vilamajor a 1-1-2010

 
Evolució de la població per zones. Comparatiu 2005-2009 (a 31 de desembre)

Estructura de la població per zones a 1-1-2010

Estructura de la població per veïnats a 1-1-2010

Variació de la població per zones, 2005-2009

Variació de la població per veïnats, 2005-2009