Últims articles:

31/5/11

El trànsit a vilamajor


Evolució dels trànsit de vehicles als principals punts de Vilamajor
 Evolució del trànsit a les principals vies de Vilamajor
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Diputació de Barcelona. Dades en Intensitat mitjana de vehicles diaris, segons mostra.