Últims articles:

20/5/11

La població per veïnats a Sant Pere de Vilamajor a 1-1-2010

 
Evolució de la població per zones. Comparatiu 2005-2009 (a 31 de desembre)


Estructura de la població per zones a 1-1-2010


Estructura de la població per veïnats a 1-1-2010


Variació de la població per zones, 2005-2009


Variació de la població per veïnats, 2005-2009