Últims articles:

6/5/13

L'atur a l'abril a Vilamajor: signes d'estabilització


L'estacionalitat de Setmana Santa ha donat un respir a les dades de l'atur també als municipis de Vilamajor, més marcadament a Sant Antoni:

Evolució mensual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor. 2007-abril 2013

 Evolució mensual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor. 2007-abril 2013

Tot i què les dades no donen treva, l'evolució desestacionalitzada (mitjana móbil anual) posa de manifest una posició més estabilitzada de l'increment de l'atur, doncs pràcticament la mitjana anual s'ha mantingut constant:

Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor. 2007-abril 2013

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor. 2007-abril 2013
Nota: la línia taronja puntejada presenta les dades desestacionalitzades (mitjana anual móbil).

Així, a Sant Pere de Vilamajor en els darrers 6 mesos (octubre 2012 a abril 2013) l'atur mig anual ha crescut de només 9 persones, i a Sant Antoni de Vilamajor de 9 persones. En ambdós casos són registres semestrals mitjos comparables amb els existents abans de la crisi, molt destacablement a Sant Antoni de Vilamajor:

Evolució intersemestral de la mitjana anual de l'atur als municipis de Vilamajor. Dades absolutes. Juny 2006-abril 2013
 

En termes relatius sobre la població potencialment activa, Sant Pere de Vilamajor té una taxa més alta, del 13,8% d'aturats/població de 18 a 64 anys, que Sant Antoni de Vilamajor, on és del 12,4% (a març de 2013). A Sant Pere de Vilamajor la taxa d'atur (sobre població activa) deu rondar el 23%, per sobre de la mitjana catalana, mentre que a Sant Antoni tot just no arriba al 21%.

4/5/13

L'ocupació nacional retrocedeix a Catalunya fins a nivells de 15 anys enrera

Políticament incorrecte, cal dir-ho: l'ocupació dels nacionals ha retrocedit a nivells de 1998. L'ocupació estrangera a nivells de 2004.

Ocupats de nacionalitat espanyola. Catalunya EPA. Milers de persones

Ocupats de nacionalitat estrangera. Catalunya EPA. Milers de persones


A març de 2013, la taxa d'atur entre els nacionals a Catalunya era del 21,0%. Entre els estrangers, just el doble, del 41,9%.

No anem be... No anem be quan treballa el 38% de la població catalana de nacionalitat espanyola i només el 31% dels estrangers que viuen a Catalunya.
No anem be quan el 29% dels aturats a Catalunya són estrangers.

Quines conseqüències se'n deriven de què els estrangers hagin perdut el 43% dels llocs de treball que van arribar a ocupar el 2007?

Políticament incorrecte, però clar. Algú ho havia de dir...