Últims articles:

4/5/13

L'ocupació nacional retrocedeix a Catalunya fins a nivells de 15 anys enrera

Políticament incorrecte, cal dir-ho: l'ocupació dels nacionals ha retrocedit a nivells de 1998. L'ocupació estrangera a nivells de 2004.

Ocupats de nacionalitat espanyola. Catalunya EPA. Milers de persones

Ocupats de nacionalitat estrangera. Catalunya EPA. Milers de persones


A març de 2013, la taxa d'atur entre els nacionals a Catalunya era del 21,0%. Entre els estrangers, just el doble, del 41,9%.

No anem be... No anem be quan treballa el 38% de la població catalana de nacionalitat espanyola i només el 31% dels estrangers que viuen a Catalunya.
No anem be quan el 29% dels aturats a Catalunya són estrangers.

Quines conseqüències se'n deriven de què els estrangers hagin perdut el 43% dels llocs de treball que van arribar a ocupar el 2007?

Políticament incorrecte, però clar. Algú ho havia de dir...