Últims articles:

27/1/11

Assumim la realitat del sistema de pensions: es cobra més del què s'ha cotitzat

Segons les darreres dades de l'Instituto Nacional de Estadística, l'esperança de vida dels espanyols és al nèixer, de 78,6 anys per als homes i de 84,6 anys per a les dones.
Però l'esperança de vida en cumplir els 65 anys és de 18,2 anys per als homes i de 22,1 anys per a les dones.

És a dir, els jubilats tenen una esperança de vida mitja d'uns 20 anys.

És a dir, cobraran la pensió durant 20 anys de mitjana.
No conec ningú que no em digui que porta tota la vida cotitzant, i què amb el què ha cotitzat es pagarà de sobres la seva pensió. Però això no és veritat.

Vegem-ho.

Al 2010, la mitjana anual de treballadors en alta a la Seguretat Social ha estat de 17.667.468 persones. Aquestes persones han aportat en total en cotitzacions a la Seguretat Social (ells i les seves empreses si són treballadors per compte d'altri) 105.682,72 milions d'Euros, en els que s'inclouen els 10.860,0 milions que ha aportat l'Estat per a les cotitzacions de les persones que cobren l'atur, que no les incloc en la xifra de treballadors en alta a la Seguretat Social.

Els pressupostos de l'Estat (que van a banda dels de la Seguretat Social) són en total d'uns 185.000 milions d'Euros, imagineu la dimensió del què ens gastem en pensions, un 8% del PIB.

Dividim... Surt a 5.367 € anuals per cada treballador en alta a la Seguretat Social (i no he descomptat els ingressos dels aturats a qui l'Estat els paga les cotitzacions).

Al llarg de 2010, els beneficiaris de pensions contributives van ser, en promig, 8.721.020 (hem acabat 2010 amb 8.739.730 pensionistes i al gener ja són més de 8.749.000). Aquestes persones han percebut, en total, 105.444,70 milers d'Euros en pensions (deixo a banda els 3.655 milions més de pensions no contributives i els seus perceptors, que també es paguen amb les cotitzacions socials).

Dividim... Surt a 12.161 € per persona i any de promig.

Comparem.... Cada cotitzant aporta en promig 5.367 € anuals de cotitzacions a la Seguretat Social destinades a cobrir pensions, i cada pensionista cobra 12.161 € anuals de pensió en promig.

Conclusió1: es cobra de pensió més del doble del què es cotitza.
Conclusió 2: afortunadament hi ha el doble de treballadors que cotitzen que de pensionistes.
Conclusió 3: es necessita treballar el doble d'anys que els anys en què es cobrarà la pensió, per equilibrar el sistema.
Conclusió 4: si l'esperança de vida als 65 anys és de 20 anys, s'ha de cotitzar com a mínim 40 anys amb els paràmetres actuals per tal de què el sistema estigui equilibrat.

No hi ha volta de full, a no ser que es cotitzi més o es cobri menys pensió.

Qualsevol altre cosa és pura demagògia: que ningú s'enganyi, que ningú ens enganyi. I la situació empitjorarà a mig termini doncs els jubilats no paren de crèixer i fins el 2017 anant bé, no hi haurà els mateixos treballadors cotitzants que hi havia abans de la crisi, i els jubilats augmenten de l'ordre de 140.000 cada any. Com que enguany potser s'arribi a crear 70.000 o 80.000 nous llocs de treball, la proporció entre ingressos per cotitzacions i despeses per pensions empitjoraràn en termes relatius, malgrat la congelació de les pensions.

P.S.: Si us fixeu, l'any passat es va ingressar tant en cotitzacions (inclosos els 10.860 milions que va cotitzar l'Estat per als aturats) com es va gastar en pensions contributives (i deixo a banda els 3.655 milions que es van gastar en pensions no contributives). El sistema va entrar en fallida al mes d'agost de 2010, i només s'ha salvat per les transferències de l'Estat i els interessos del Fons de Reserva, un Fons de Reserva que tot just arriba a pagar 6 mesos de pensions.
Properament analitzaré els números d'això que dic, que per avui ja en hi ha prou.

Per cert: perquè no es publiquen les balances de la contribució i percepció de pensions a la Seguretat social per Comunitats Autònomes? Els resultats serien sorprenents, amb un nou dèficit fiscal de Catalunya doncs mantenim probablement uns 200.000 pensionistes d'arreu d'Espanya, apart dels de casa nostra.

17/1/11

La població de Sant Pere de Vilamajor experimenta el menor creixement de la dècada, i Sant Antoni es recupera


Segons les meves estimacions fetes per al novembre de 2010, la població dels municipis de Vilamajor podria situar-se en uns 9.760 habitants, corresponent 5.569 a Sant Antoni i 4.190 a Sant Pere.

Evolució de la població als municipis de Vilamajor
Pel que fa a Sant Pere de Vilamajor, la diferència interanual 2010-2009 es situa en només 43 habitants més a novembre de 2010, el menor increment de població des de 1997, primer any disponible amb la nova metodologia de cómput dels padrons municipals.

Pel que fa a Sant Antoni, aquest rècord a la baixa ja el va assolir l'any 2009 amb només 35 persones d'increment respecte l'any 2008, pràcticament el creixement vegetatiu. Al 2010 (novembre) es podria haver recuperat fins a 90 persones l'increment anual de la població d'quest municipi.

Variació interanual de la població empadronada als municipis de Vilamajor
Aquests creixements interanuals, estan però molt lluny de les mitjanes de variació prèvies a la crisi, que superaven els 130 habitants més de mitjana anual a Sant Pere i els 225 a Sant Antoni.

La crisi, amb la paralització de la deslocalització del centre als municipis de perifèria, juntament amb la disponibilitat d'habitatge variat competitiu amb preus, sobre tot en el cas de Sant Pere de Vilamajor, expliquen aquestes variacions anuals tant baixes de la població dels municipis de Vilamajor.

Mentrestant els propietaris de parcel.les en venda no acaben de comprendre que el preu de les mateixes ha baixat en el mercat un 25% des del començament de la crisi, i encara es contina demanant la desorbitada xifra de 200.000 Euros de mitjana per una parcel.la unifamiliar, i entre 400.000 i 550.000 Euros de mitjana per una torre estàndard, fins i tot amb més de 30 anys d'antiguitat.
Recentment, el més gran propietari de parcel.les de Can Derrocada ha posat de cop a la venda una vintena de parcel.les amb un total de l'operació de més de 4 milions d'Euros.

4/1/11

El millor regal de Reis per a Sant Pere de Vilamajor: l'atur baixa a nivells d'un any enrera


Les xifres de l'atur a Vilamajor del mes amb què s'ha tancat 2010 seran analitzades demà, doncs avui no he tingut temps de fer els gràfics. Avanço, però que a Sant Pere s'han situat lleugerament per sota de les què havia un any enrera, i un pèl més altes a Sant Antoni.

En conjunt, en línia amb l'evolució de l'atur a Catalunya.

En referència a Catalunya, però, a desembre de 2010 hi ha 8.000 persones menys en alta laboral a la Seguretat Social de les què hi havia al.... 2004. També ho analitzarem demà.