Últims articles:

17/1/11

La població de Sant Pere de Vilamajor experimenta el menor creixement de la dècada, i Sant Antoni es recupera


Segons les meves estimacions fetes per al novembre de 2010, la població dels municipis de Vilamajor podria situar-se en uns 9.760 habitants, corresponent 5.569 a Sant Antoni i 4.190 a Sant Pere.

Evolució de la població als municipis de Vilamajor
Pel que fa a Sant Pere de Vilamajor, la diferència interanual 2010-2009 es situa en només 43 habitants més a novembre de 2010, el menor increment de població des de 1997, primer any disponible amb la nova metodologia de cómput dels padrons municipals.

Pel que fa a Sant Antoni, aquest rècord a la baixa ja el va assolir l'any 2009 amb només 35 persones d'increment respecte l'any 2008, pràcticament el creixement vegetatiu. Al 2010 (novembre) es podria haver recuperat fins a 90 persones l'increment anual de la població d'quest municipi.

Variació interanual de la població empadronada als municipis de Vilamajor
Aquests creixements interanuals, estan però molt lluny de les mitjanes de variació prèvies a la crisi, que superaven els 130 habitants més de mitjana anual a Sant Pere i els 225 a Sant Antoni.

La crisi, amb la paralització de la deslocalització del centre als municipis de perifèria, juntament amb la disponibilitat d'habitatge variat competitiu amb preus, sobre tot en el cas de Sant Pere de Vilamajor, expliquen aquestes variacions anuals tant baixes de la població dels municipis de Vilamajor.

Mentrestant els propietaris de parcel.les en venda no acaben de comprendre que el preu de les mateixes ha baixat en el mercat un 25% des del començament de la crisi, i encara es contina demanant la desorbitada xifra de 200.000 Euros de mitjana per una parcel.la unifamiliar, i entre 400.000 i 550.000 Euros de mitjana per una torre estàndard, fins i tot amb més de 30 anys d'antiguitat.
Recentment, el més gran propietari de parcel.les de Can Derrocada ha posat de cop a la venda una vintena de parcel.les amb un total de l'operació de més de 4 milions d'Euros.