Últims articles:

15/7/11

Com enfonsar països


15-7-2011 Tipus d'interès del Deute Públic (Bons a 10 anys) d'alguns països:
  • Alemanya: 2,73%
  • Espanya: 5,92%
  • Itàlia: 5,66%
  • Irlanda: 13,80%
  • Grècia: 17,05%
Us imagineu tenir crèdit al 17% o al 14%? Haver de tornar en 10 anys el TRIPLE del què us han deixat? Enteneu ara perquè Gràcia està en fallida?

Hi ha malnascuts que per un 1% enfonsen un país.

12/7/11

Com portar-nos a la ruïna en només quatre anys


Evolució del Deute de l'Estat espanyol (deute viu a finals d'any)
 Dades en milions d'euros. Les dades de 2011 corresponen al dia 12 de juliol.

Venciments anuals i acumulats del deute viu actual de l'Estat espanyol
Dades en milions d'euros. Les dades corresponen al dia 12 de juliol de 2011.
Font: Direcció General del Tresor


A finals de juliol de 2011, el dèficit acumulat des de principis d'any ha arribat a 22.746 milions d'Euros, amb la qual cosa, apart de renovar el deute que vagi vencent (a un tipus d'interès molt més alt que el deute que es renova) caldrà endeutar-se per cobrir el propi dèficit que encara es generarà en els propers anys.

Evolució del dèficit (superàvit) dels pressupostos de l'Estat des de principis de cada any

Fins finals d'any Espanya necessitarà emetre uns 43.000 milions d'euros de deute, que seran uns 55.000 més (en net) al 2012. El tipus d'interès de les noves emissions de deute costen actualment més d'un 6%.

Afegiu al deute els interessos que cal anar pagant pel deute actual de 566.549 milions d'Euros (uns 23.000 milions aquest 2011).

Per fer-vos una idea, els pressupostos de l'Estat són de l'ordre de 200.000 milions d'Euros.

Fins a final d'any, el conjunt de països de la UE haruan d'emetre deute per import de més de 416.000 milions d'euros, quina part més voluminosa correspón a Itàlia, amb 115.000 milions i Espanya en segon lloc (amb els 43.000 milions que necessita). Itàlia és el país més endeutat d'Europa, amb 1,84 Bilions de deute, i el tercer més endeutat del mòn en termes absoluts.

A nivell mundial, EEUU està al límit de la seva capacitat d'endeutament, amb un deute equivalent al PIB. Al mes de maig va arribar al sostre de deute autoritzat pel Congrès, de 14,29 Bilions de dòlars, i necessita pujar el sostre abans del 2 d'agost.

A espanya, apart d'aquests 566.000 milions d'euros que s'hauran de tornar, dels quals 450.000 en els propers 10 anys, el govern de Zapatero ha compromès obligacions de pagaments per al futur per un total de 220.566 milions d'euros (a 31 de maig) 20.000 milions més que a finals de l'any passat, dels quals 176.709 milions d'interessos del deute i 31.8200 d'inversions reals.

El Govern d'en Zapatero ha aconseguit portar-nos a la ruïna, i en comptes de poder desenvolupar el país, haurem d'invertir els nostres impostos en pagar el deute que ha acumulat amb la seva mala gestió.

I no compto el deute de les Comunitats Autònomes, que en el cas de Catalunya supera el pressupost anual de la Generalitat.

8/7/11

Excel.lent comportament de l'atur masculí a Sant Antoni de Vilamajor, però empitjora l'atur femení


L'atur als municipis de Vilamajor ha tancat juny amb una important davallada respecte al maig -encara que estacional- a Sant Pere de Vilamajor, i un manteniment de la dada a Sant Antoni de Vilamajor.

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
 
Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor 
 
(En taronja discontínua: mitjana móbil anual).

Amb aixó, Sant Pere estabilitza la preocupant tendència a l'alça que es va apuntar al maig, on es va arribar a la segona dada històrica més alta, amb 307 aturats.

Sant Antoni, que de desembre de 2010 fins abril de 2011 ha estat en màxims històrics, sembla ralentir l'augment imparable de la xifra d'aturats. Ambdues tendències: tímid repunt a Sant Pere i inici de la davallada a Sant Antoni, hauran d'esperar a després de l'estiu per fer-se més evidents.

Interessant l'evolució per sexes, sobre tot a Sant Antoni:

Evolució de l'atur per sexes: Sant Antoni de Vilamajor
 
Fa 9 mesos que l'atur entre els homes presenta a Sant Antoni una clara tendència a la reducció sostinguda, iniciant una tímida reducció de l'atur masculí en termes de mitjana anual, ja en el mes de novembre de 2010.
En canvi, entre les dones, en el què portem d'any l'atur a Sant Antoni ha vingut marcant rècords històrics, desbancant els homes en atur.
La tendència és clarament a la baixa entre els homes i també clarament, però a l'alça, entre les dones. En esser superior l'atur femení, la tendència conjunta continuarà sent encara a l'alça com menys fins a finals d'any.

Evolució de l'atur per sexes: Sant Pere de Vilamajor
A Sant Pere, en canvi, on tradicionalment l'atur femení sempre ha superat al masculí, es mantenen les distàncies entre ambdós sexes, per be que entre els homes la mitjana anual tendeix a pujar i entre les dones, a una estabilització a la baixa. La tendència conjunta és a un tímid repunt de l'alça, que potser es torni a estabilitzar en el darrer trimestre d'enguany.

Comparatiu de l'atur masculí Sant Pere-Sant Antoni
 
 Comparatiu de l'atur femení Sant Pere-Sant Antoni
La recaiguda en el creixement de l'economia en el segon trimestre d'enguany, tant a Espanya com a Catalunya, auguren una no reducció de l'atur per enguany, retardant-se encara més la recuperació. De fet ens haurem d'acostumar -malauradament- a veure alts nivells d'atur, també a Vilamajor, sense que en els propers cinc anys baixem dels 500 aturats que teníem al 2008 (ara en tenim uns 700), i sóc optimista.

Portem ja, encara que no ho sembli, quatre anys de crisis, i tot just hem aconseguit estabilitzar-la. Ens portarà el doble d'anys recuparar els nivells relatius que teníem al 2007.

Espanya: 4 anys de davallada, 1 any de sosteniment al pou, i 7 ó 8 anys per tornar a agafar els nivells que teníem al 2007. Total: 12 anys de crisi. Una generació perduda en nom de la disbauxa inconscient i dels valuosos dos anys perduts dient-nos que no havia crisi. Els meus fills t'ho agrairan tota la vida, Zapatero.
Europa desenvolupada: 2 anys de davallada, 1 any al pou -menys profund- 2 anys per recuperar els nivells previs a la crisi. Total: 5 anys de crisi.