Últims articles:

18/6/10

Qui compra el deute de l'Estat Espanyol

En la darrera emisió de bons de l'Estat, el tipus d'interès de subhasta s'ha situat en el 4,9%, el més alt de la dècada i més del doble que el bo alemany, fet que posa en evidència la degradació de la solvèlcia del ostre deute sobirà. Aixó significa un encariment progressiu dels interessos que actualment es paguen, i que per aquest any seran en total d'uns 24.000 milions d'Euros.

El Banc d'Espanya acaba de fer públiques les dades de tenedors de deute públic espanyol, que en bons i lletres és de quasi 500.000 milions d'Euros (el 50% del PIB).

Aquí teniu les dades de qui tenia al mes d'abril el deute espanyol:

Distribució dels tenedors de deute públic espanyol. Abril 2010

Dades en milions d'euros i percentatge sobre el total.

16/6/10

El mercat immobiliari al primer trimestre

El mercat immobiliari cotinua sota mínims a Vilamajor. No obstant, les noves promocions a Sant Antoni s'estan adquirint.

Les gràfiques parlen per si soles:

Habitatges iniciats als municipis de Vilamajor. 2006-1er. Trimestre 2010

Habitatges acabats als municipis de Vilamajor. 2006-1er. Trimestre 2010

Transaccions d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor. 2004-1er. Trimestre 2010
Transaccions d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor. 2004-1er. Trimestre 2010

Sembla ser que es torna a complir la clàssica llei de Say: "l'oferta crea la demanda".

2/6/10

L'atur al maig repren la bona senda

Després de l'ensurt de març i abril, l'atur a Vilamajor, quan es va cobrir el trist rècord de 700 aturats, al maig, en sintonia amb el de la resta de Catalunya, repren una senda més moderada.

Evolució absoluta de l'atur a Vilamajor. 2007-maig 2010
La davallada mensual ha estat important, de 33 persones aturades menys, 16 a Sant Pere i 17 a Sant Antoni de Vilamajor.

Evolució absoluta de l'atur als municipis de Vilamajor. 2007-maig 2010
Val a dir, però, que per a l'anàlisi de les dades cal tenir en compte dues variables:

- En primer lloc que l'evolució de l'atur sembla tornar al cicles estacionals habituals, creixent de gener a març i davallant fins a juny. Aixó fa que el mes de maig sigui tradicionalment de davallada de l'atur.
- En segon lloc, en comparar les dades rspecte l'any passat, al mes de maig es trobava en el seu punt àlgid el Pla FEIL, que va fer minvar de forma important, sobre tot a Sant Antoni, les dades de l'atur.

Evolució mensual comparada. Sant Pere de Vilamajor

Evolució mensual comparada. Sant Antoni de Vilamajor
De tota manera ens hauríem de remuntar fins al tercer trimestre de 2008 per trobar unes dades interanuals tant poc dolentes.

Evolució interanual relativa de l'atur als municipis de Vilamajor i Catalunya
Posats en la senda dels normals cicles estacionals, que es van triturar a partir de la segona meitat de 2008, la tendència és que l'atur encara disminuexi de 30-35 persones en el mes de juny, creixent fins l'agost a nivells similars al present mes de maig, però amb taxes de creixement interanuals que si tot va bé, estaran ja només fregant el 10% (avui ens trobem al 15% de creixement interanual).