Últims articles:

28/11/11

En 15 mesos no s'ha començat cap nou habitatge a Sant Pere de Vilamajor


Al segon trimestre de 2010 es van presentar els darrers projectes per a la concstrucció de dos habitatges a Sant Pere de Vilamajor. Des de llavors fins el tercer trimestre d'enguany no s'ha iniciat cap obra nova al municipi. Són ja doncs 15 mesos seguits amb la construcció paralitzada a Sant Pere de Vilamajor.

A Sant Antoni les coses no van gaire millor, doncs en els darrers 12 mesos només s'ha iniciat la construcció de 2 habitatges.

Evolució trimestral dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor
 Habitatges iniciats als municipis de Vilamajor. Acumulat móbil 12 darrers mesos

Pel que fa als habitatges acabats el tema va un xic millor, doncs com menys s'estan concloent les obres en curs, que cada cop són menys. A Sant Antoni en els darrers 12 mesos s'han acabat 20 habitatges, i a Sant Pere 9.

Evolució trimestral dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor
Habitatges acabats als municipis de Vilamajor. Acumulat móbil 12 darrers mesos
Pel que fa al mercat immobiliari, a Sant Antoni de Vilamajor es trenca la ratxa de sis mesos seguits sense vendre's cap habitatge nou, si bé continua aquesta mala perspectiva a Sant Pere on es porten ja 9 mesos seguits en què no s'ha venut ni un habitatge nou.
En els nou primers meos d'aquest any, però, s'han venut 11 habitatges usats a Sant Antoni i 4 a Sant Pere de Vilamajor.

Evolució trimestral de les transaccions d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor
 Evolució trimestral de les transaccions d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor

Síntesi del mercat immobiliari als municipis de Vilamajor: gener-setembre 2011
En tots dos municipis enguany s'asoleixen els mínims històrics anuals des de què existeixen séries històriques publicades (des de 1992 en el cas dels habitatges iniciats, des del 1981 en el cas dels habitatges acabats i des del 2004 en el cas de les transaccions d'habitatges). És a dir, la pitjor dada en 30 anys.

Evolució anual dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor
Evolució anual dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor
Nota: les séries representen el nombre d'habitatges anuals. Per al 2011 s'ha usat el nombre d'habitatges dels darrers 12 mesos.

21/11/11

Gastar més del què s'ingressa: qui ho paga?


Evolució de l'execució del pressupost no financer de la Generalitat de Catalunya. Acumulats al mes d'octubre (milers d'Euros)
La generalitat té tancat els mercats majoristes de deute, i ha d'acudir als "bons patriótics". La última emissió ha servit només per poder tornar els venciments de la emissió que va fer el tripartit, doncs només li va quedar un excedent d'uns 600 milions. I pagant un 7,75% pels bons a 2 anys (5,25 més una comissió als bancs del 2,5%). Abans de finals d'any necessitarà encara uns 1.000 milions que s'hauran de treure de la banca.

De la seva banda, l'Estat espanyol continua pagant més interessos pels diners que necesita per no fer fallida. El gràfic següent compara els tipus d'interès de les darreres emissions de deute de l'Estat:

Tipus d'interès comparatius pagats per les subhastes de Deute Públic espanyol

Abans de finals d'any l'Estat ha d'acudir als mercats encara en quatre ocasions:

- 1 de desembre: Bons a 5 anys
- 13 de desembre: Lletres a 12 i 18 mesos
- 15 de desembre: Obligacions a 10 anys
- 20 de desembre: Lletres a 3 i 6 mesos

Interessant descobrir l'herència d'en Zapatero:

Pagaments compromessos a setembre de cada any. Administració General de l'Estat espanyol (milions d'Euros)

Venciments dels pagaments futurs de l'Estat per anys. Situació a 30 de setembre de 2011 (milions d'Euros).Total pendent: 703.000 milions d'Euros
Per a què us feu una idea, a setembre de 2011, dels 132.096 milions de despeses acumulades de l'Estat, 54.932 milions (un 42% de les despeses) han estat aplicades a pagar interessos (17.666 milions) i retornar deute (37.266 milions), mentre que un 47% dels ingressos dels pressupostos s'han obtingut de l'endeutament (72.613 milions de deute). Aixó ha servit per finançar com s'ha pogut els 37.000 milions de déficit no financer (ingressos corrents menys despeses corrents) acumulat enguany fins el setembre.

Fins l'any 2014, gairebé la meitat de les despeses de l'Estat se n'aniran a pagar compromisos de deutes ja existents avui.
Com sia que no hi haurà superàvit pressupostari corrent (ans al contrari, es preveu déficit) l'Estat s'haurà d'endeutar per pagar els venciments del què ja es deu, més un suplement per financar el nou déficit.
Una espiral que compromet el 50% de les despeses de l'Estat, xifra que està fora de tota mida.

Els excesos d'en Zapatero han significat pobresa per a molts anys.

Quan llegiu les xifres de deute i déficit en percentatge del PIB, penseu que els pressupostos de l'Estat signifiquen poc menys del 20% del PIB, de manera que un 5% del PIB de déficit representa un 25% dels pressupostos de l'Estat, i un 60% del PIB de deute, 3 vegades els pressupostos de l'Estat (interessos apart).
El PIB de catalunya (poc més de 200.000 milions d'Euros), representa unes 6 vegades els pressupostos de la Generalitat.

7/11/11

La població de Vilamajor arribarà a 10.000 habitants abans de finals d'any


Les estimacions de població empadronada a finals de setembre de 2011 donen una població empadronada als municipis de Vilamajor de 9.938 persones a setembre de 2011.

Enguany la població està creixent a un ritme promig de 14 persones mensuals, amb la qual cosa, molt probablement, la població de Vilamajor arribarà pels péls a la data històrica de 10.000 habitants a finals d'aquest 2011 (de fet el més probable és que s'arribi a aquesta rodona xifra cap el mes de febrer de 2012, doncs en la darrera meitat d'enguany es creixement de la població està minvant molt acusadament a Sant Pere de Vilamajor).

Evolució de la població de Vilamajor (Sant Pere + Sant Antoni)
Nota: les dades són a final de cada any. Les de desembre de 2010 són aproximades pel que fa a Sant Antoni de Vilamajor, i les de setembre de 2011 són estimades en ambdós municipis.

Els 5.000 habitants totals es van assolir a finals de 1996.


Sant Antoni de Vilamajor representa actualment el 56,6% d'aquesta població total, proporció que ha disminuït més d'1 punt en la darrera década, quan significava el 57,8% del total a l'any 2000.


Fa 20 anys Sant Antoni representava el 70% de la població total dels dos municipis de Vilamajor.


Evolució de la proporció de la població de Sant Antoni respecte el total dels municipis de Vilamajor
Notes: les dades són a final de cada any. Les dades de setembre de 2011 són estimades en ambdós municipis. 
Les dades dels anys 1995 i 1996 estan fetes per interpol.lació a fi d'aproximar les dades a 31 de desembre, doncs no hi ha dades padronals corresponents a 1-1-1996 (equivalent a 31-12-1995) i el padró de 1996 va ser a data 1 de maig de 1996.
Les dades dels anys 1985 a 1995 són la població de dret, i les anteriors a 1985 corresponen a la població de fet (metodologies anteriors a la del padró municipal actual).

4/11/11

L'atur es dispara a Sant Pere amb un récord històric


Les dades de l'atur al mes d'octubre no han estat gens bones, ni a Espanya ni al conjunt de Catalunya.

Pel que fa als municipis de Vilamajor, la dada d'atur ha estat especialment dolenta a Sant Pere, on ha crescut en un sol mes de 18 persones, situant la xifra d'aturats inscrits a les llistes del SOC en 323 persones, assolint així un récord històric, en superar el lamentable récord anterior de 310 establert a l'abril de 2010.

Evolució mensual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor

Es trenca així a Sant Pere de Vilamajor, de manera definitiva per al 2011, l'excel.lent comportament de la xifra d'aturats que hi va haver al llarg de 2010.

A Sant Antoni de Vilamajor, en canvi, l'evolució, sense deixar de ser negativa, es troba en uns nivells molt més estables, i fins i tot, lluny de la mala tónica general ha disminuït l'atur d'una persona en el mes d'octubre, situant-se en 408 aturats.

Evolució mensual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

La contenció de l'atur a Sant Antoni té un marcat component de génere, doncs només està creixent l'atur femení, i a un ritme molt alt. L'atur masculí, en canvi, fa justament 1 any que està decreixent en termes mitjos:

Evolució de l'atur per sexes als municipis de Vilamajor. Homes
 Nota: la línia negre representa la mitjana anual móbil.

Evolució de l'atur per sexes als municipis de Vilamajor. Dones
Nota: la línia negre representa la mitjana anual móbil.

A Sant Pere, l'evolució de l'atur va en paral.lel en ambdós géneres, i s'ha disparat en tots dos casos en els darrers tres mesos.

La tendència a Sant Antoni de Vilamajor és d'una contenció en el creixement de la xifra d'atur, oscil.lant al voltant dels 400 aturats/des, mentre que a Sant Pere, desprès del respir del 2010, l'atur torna a repuntar amb intensitat.

Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor
 

La mala evolució de la xifra d'atur a Sant Pere de Vilamajor es pot apreciar amb l'assoliment d'un altre récord històric, per negatiu: mai l'atur havia crescut tant al llarg de l'any fins el mes d'octubre: 56 persones més aturades en el què portem d'any, fins i tot per sobre dels creixements haguts en els fatídics anys 2008 i 2009.

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor. Acumulats des de l'inici de cada any
 
A Sant Antoni de Vilamajor, en canvi, en el què portem d'any l'atur ha crescut molt moderadament, de només 12 persones, en una evolució similar a la de l'any passat.
Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor. Acumulats des de l'inici de cada any

En analitzar aquestes dades cal tenir en compte el creixement de la població dels dos municipis per la via de les immigracions, que han suposat que, fins el mes d'agost d'enguany, el nombre de persones majors d'edat que han fixat la seva residència a Sant Antoni hagi augmentat de 50, i 45 a Sant Pere de Vilamajor, per la qual cosa es pot estimar que la dada d'atur relatiu a Sant Antoni de Vilamajor es manté pràcticament estancada al llarg del 2011.