Últims articles:

23/3/10

Un 40% de les edificacions de Sant Antoni de Vilamajor s'han fet en aquesta década


Segons les dades del Cadastre a febrer de 2010, a Sant Antoni de Vilamajor hi havia un total de 3.333 edificacions construídes, de les quals 2.700 eren habitatges.
A Sant Pere de Vilamajor, el total d'edificacions era de 2.433, de les quals 2.204 habitatges. El cadastre ens dóna una interessant informació respecte l'antiguitat dels edificis. A Sant Antoni de Vilamajor, 1.203 del 3.036 edificis amb data de construcció coneguda, han estat construïts a partir de 2000, mentre que a Sant Pere de Vilamajor només 488 dels 2.267 edificis amb data de construcció coneguda, són d'aquesta dècada.

Edificacions per época de construcció als municipis de Vilamajor a febrer 2010. Dades absolutes
D'aquesta manera, si el 39,6% de les edificacions de Sant Antoni són posteriors a l'any 2000, a Sant Pere de Vilamajor només són d'aquesta época el 21,5% del total.

Estructura de les edificacions per época de construcció als municipis de Vilamajor a febrer 2010

En canvi, a Sant Pere, el 32,1% de les edificacions (quasi una tercera part) varen estar construídes entre 1970 i 1979.

Interessant destacar que fins 1999, les edificacions de Sant Pere i de Sant Antoni estaven pràcticament igualades, mentre que a partir de 2000, Sant Antoni de Vilamajor es distancia enormement de Sant Pere, conformant-se aquest municipi a incrementar població a base de conversió de segones residències en habitatges principals, en no tenir aquest municipi una oferta de sól de trama urbana compacta.

Edificacions acumulades per época de construcció als municipis de Vilamajor a febrer 2010
Nota: les dades anteriors no recullen 297 edificacions sense época de construcció definida a Sant Antoni de Vilamajor i 166 a Sant Pere de Vilamajor.

En total, des de 1999 s'han construït a Sant Antoni, 2,5 vegades més de tot tipus d'edificacions que a Sant Pere de Vilamajor. Si ens referim només a habitatges, s'han acabat a Sant Pere en la present dècada (de 2000 a 2009) 440 habitatges per 913 a Sant Antoni, és a dir s'han construït a Sant Antoni de Vilamajor una mica més del doble que a Sant Pere (mentre la població de Sant Antoni ha crescut només el 38,5% més que la de Sant Pere en aquest període).

Habitatges acabats als municipis de Vilamajor. Acumulats 2000-2009
És urgent que a Sant Pere de Vilamajor es revitalitzi decididament l'oferta de sól en trama urbana compacte, doncs el marge al creixement de població degut a les segones residències -que ha aportat just una tercera part de l'increment total de la població entre 2000 i 2009- s'està esgotant progresivament, i s'acabarà definitivament en el decurs d'aquest decenni (significant ja només unes 350 persones de marge de creixement).

La major antiguitat mitjana dels edificis de Sant Pere de Vilamajor (el 45% dels edificis s'han construït abans de 1980), i la condició constructiva com residències primordialment d'estiueig, agraven també qüestions de rehabilitació i d'un major consum energètic de les llars.

La bombolla de l'endeutament del sector públic


En els darrers 3 anys, l'endeutament del sector públic ha augmentat de 171.143 milions d'Euros, arribant a la fi de 2009 a la xifra històrica de 559.649 milions d'Euros, que equival al 53,2% del PIB.

Evolució del deute de les Administracions Públiques. Base 2006=1
Només el servei del deute significa uns 20.000 milions d'Euros anuals (un 10% de les despeses totals) a les Administracions Públiques.

Dit en altres termes, les Administracions deuen, per cada família espanyola, més de 7 milions de Ptes.

Aquest endeutament és el resultat directe del dèficit públic, que al 2009 ha arribat al 11,2% del PIB (117.765 milions d'Euros) per a l'Estat i les CCAA i nacions.


Per reduïr l'endeutament, que haurem de pagar en comptes de dedicar aquests diners a l'economia productiva, no queda doncs més remei que rebaixar el dèficit públic.

Ahir, el Govern de l'Estat va acordar (ordenar) a les CCAA i nacions que al 2013 aquest dèficit només ha d'arribar al 3% del PIB a finals d'aquell any, a repartir un 1,9% per a l'Estat i el 1,1% per a les CCAA i nacions. A finals de 2009 el dèficit ha estat del 9,5% sobre PIB per a l'Estat i del 1,7% del PIB per a les CCAA i nacions.

Del deute total, el 79% correspon a l'Estat, el 15% a les CCAA i nacions i el 6% a les Corporacions Locals.

Distribució del deute de les Administracions Públiques a finals de 2009
Com passarà l'Estat en 4 anys de un dèficit del 9,5% a només el 1,7% del PIB, és un altre dels funambulismes de l'equip econòmic d'en Sapastrero, però no hi ha dubte de què caldrà:

- Incrementar els ingressos, és a dir els impostos.
- Reduïr les despeses.

Tot plegat es tracta de passar en 4 anys de tenir un dèficit de l'Estat de 99.890 milions d'Euros (2009) a uns 21.000 milions (2013). En aquest interval, el PIB haurà crescut, segons les previsions, només un 3,5%, recuperant passats cinc anys els nivells de finals de 2008.

En suma, més o menys, l'escenari és reduïr les despeses de l'Estat, respecte 2009, de 40.000 milions, i incrementar els ingressos d'uns altres 40.000 milions, en l'horitzó de 2013. De la seva banda, les CCAA i nacions hauran de reduïr el seu dèficit en 10.000 milions.

Com s'ho faran?

Si la bombolla financera, sumada a la bombolla immobiliària ens ha deixat un rastre que trigarem cinc anys a païr, condemnant el sistema financer a tancar l'aixeta dels prèstecs, un dels motors de l'economia, (doncs apart dels 445.000 milions d'Euros amb què estan atrapats amb les promotores immobiliàries -fixeu-vos més que tot el deute de l'Estat-, entre aquest any i el que vé, hauran de retornar més de 400.000 milions d'Euros que al seu torn van demanar prestats per finançar la bombolla immobiliària), i trigarem com menys cinc anys en recuperar l'ocupació que existia abans de la crisi, ara li toca el torn a la bombolla de l'endeutament públic, que retraurà la despesa pública (inevitablement la social, que representa el 51% del pressupost de l'Estat) i incrementarà la presió fiscal a les famílies.

En suma: bancs i caixes, pelotaris immobiliaris i un desnortat equip econòmic del Govern han aconseguit tots plegats que la nostra renda familiar disponible estigui al 2013 als nivells del 2006, però amb 3.000.000 d'aturats, 9.200.000 de pensionistes i 600.000.000.000 d'Euros de deute, a mantenir.

9/3/10

El mercat immobiliari remunta a Sant Antoni de Vilamajor

Amb l'important increment de vendes d'habitatges nous en el darrer trimestre de 2009, el mercat immobiliari de Sant Antoni de Vilamajor ha fet una important revifada, que ja s'observava des del segon trimestre del mateix any passat.

A Sant Pere de Vilamajor, no obstant, la manca d'oferta variada i en condicions d'habitatges nous, fa mantenir el mercat immobiliari en els seus mínims històrics, amb només quatre habitatges nous venuts en tot l'any.

Evolució de la compravenda d'habitatges nous als municipis de Vilamajor
Acumulats anuals en cada trimestre.

Pel que fa a la venda d'habitatges usats, tant A sant Pere com a Sant Antoni de Vilamajor s'aprecia la consolidació de la recuperació, per bé que a Sant Pere tot just es van abandonar el mínims històrics en el tercer trimestre de 2009 mentre que a Sant Antoni la recuperació va començar abans, a finals de 2008.

Evolució de la compravenda d'habitatges usats als municipis de Vilamajor
Acumulats anuals en cada trimestre.

En els darrers 6 anys, s'han transaccionat en total a Vilamajor 904 habitatges, dels quals 344 nous i 560 d'usats:

Compra-venda acumulada d'habitatges als municipis de Vilamajor. 2004-2009
D'existir una oferta d'immobles nous variada i en condicions, a Sant Pere de Vilamajor es podríen vendre com menys 15 habitatges nous més a l'any, preferiblement al nucli principal.

Cal tenir en compte que tant a Sant Pere com a Sant Antoni unes 2/3 parts dels nous habitatges estan construïts pels mateixos propietaris, i per tant no entren en el mercat d'habitatge nou.

3/3/10

Teniu bitllets de 500 Euros?


Tant si en teniu, com si no, a Espanya hi ha en circulació (en mans de la població), ni més ni menys que 108.000.000 de bitllets de 500 Euros, que sumen 53.957 milions.


Aquesta xifra suposa dues terceres parts (el 66,9%) del total de 80.561milions d'euros de bitllets i monedes en circulació a Espanya.

Si a Espanya hi ha uns 13 milions de famílies, aixó voldria dir, que en un promig impossible, cada família té a casa uns 8 bitllets de 500. Com que a casa meva no hi ha ni un, el veí en deu tenir 18.

Per a què us feu una idea, aquesta xifra de bitllets de 500 Euros en circulació equival pràcticament a tot el Fons de Reserva de Pensions, o a tots els ingressos de l'Estat d'un semestre.

Us imagineu que tots aquests diners -normalment de dubtosa procedència fiscal- entressin en el sistema productiu? Us imagineu que 1.000.000 de Pime's, puguessin rebre cadascuna 54.000 Euros per invertir o aguantar la crisis sense tancar ni despedir personal?

No és d'estranyar que un païs amb una economia submergida que gira uns 240.000 milions d'Euros anuals (un 23% del PIB) estigui, entre altres coses, com està.

Si hi esteu pringats, sigueu responsables ... que hi ha qui paga els impostos que vosaltres no pagueu.

1/3/10

La construcció a Vilamajor: "a rasss..."


En Luis Moya, mític copilot del també célebre Carlos Sainz, tenia una frase memorable: "a rass..." No hi ha paraules millors per descriure la situació de la construcció a Vilamajor. Sobren les paraules:

Evolució dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor. Dades semestrals
Evolució dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor. Dades anuals

La inèrcia de les construccions en curs, però ha permès mantenir el nombre d'habitatges acabats en xifres més tolerables, fins i tot a Sant Pere s'han recuperat les dades del primer semestre del 2008:

Evolució dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor. Dades semestrals
No obstant, en els dos municipis, el nombre d'habitatges acabats s'han situat a nivells anuals de principis de la dècada:

Evolució dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor. Dades anuals
Cal tenir en compte que, en còmput històric, només una tercera part dels habitatges construïts es destinen al mercat immobiliari obert, en termes similars a Sant Pere i Sant Antoni, doncs 2/3 parts dels habitatges són construïts per a residència dels seus propis promotors.