Últims articles:

23/3/10

Un 40% de les edificacions de Sant Antoni de Vilamajor s'han fet en aquesta década


Segons les dades del Cadastre a febrer de 2010, a Sant Antoni de Vilamajor hi havia un total de 3.333 edificacions construídes, de les quals 2.700 eren habitatges.
A Sant Pere de Vilamajor, el total d'edificacions era de 2.433, de les quals 2.204 habitatges. El cadastre ens dóna una interessant informació respecte l'antiguitat dels edificis. A Sant Antoni de Vilamajor, 1.203 del 3.036 edificis amb data de construcció coneguda, han estat construïts a partir de 2000, mentre que a Sant Pere de Vilamajor només 488 dels 2.267 edificis amb data de construcció coneguda, són d'aquesta dècada.

Edificacions per época de construcció als municipis de Vilamajor a febrer 2010. Dades absolutes
D'aquesta manera, si el 39,6% de les edificacions de Sant Antoni són posteriors a l'any 2000, a Sant Pere de Vilamajor només són d'aquesta época el 21,5% del total.

Estructura de les edificacions per época de construcció als municipis de Vilamajor a febrer 2010

En canvi, a Sant Pere, el 32,1% de les edificacions (quasi una tercera part) varen estar construídes entre 1970 i 1979.

Interessant destacar que fins 1999, les edificacions de Sant Pere i de Sant Antoni estaven pràcticament igualades, mentre que a partir de 2000, Sant Antoni de Vilamajor es distancia enormement de Sant Pere, conformant-se aquest municipi a incrementar població a base de conversió de segones residències en habitatges principals, en no tenir aquest municipi una oferta de sól de trama urbana compacta.

Edificacions acumulades per época de construcció als municipis de Vilamajor a febrer 2010
Nota: les dades anteriors no recullen 297 edificacions sense época de construcció definida a Sant Antoni de Vilamajor i 166 a Sant Pere de Vilamajor.

En total, des de 1999 s'han construït a Sant Antoni, 2,5 vegades més de tot tipus d'edificacions que a Sant Pere de Vilamajor. Si ens referim només a habitatges, s'han acabat a Sant Pere en la present dècada (de 2000 a 2009) 440 habitatges per 913 a Sant Antoni, és a dir s'han construït a Sant Antoni de Vilamajor una mica més del doble que a Sant Pere (mentre la població de Sant Antoni ha crescut només el 38,5% més que la de Sant Pere en aquest període).

Habitatges acabats als municipis de Vilamajor. Acumulats 2000-2009
És urgent que a Sant Pere de Vilamajor es revitalitzi decididament l'oferta de sól en trama urbana compacte, doncs el marge al creixement de població degut a les segones residències -que ha aportat just una tercera part de l'increment total de la població entre 2000 i 2009- s'està esgotant progresivament, i s'acabarà definitivament en el decurs d'aquest decenni (significant ja només unes 350 persones de marge de creixement).

La major antiguitat mitjana dels edificis de Sant Pere de Vilamajor (el 45% dels edificis s'han construït abans de 1980), i la condició constructiva com residències primordialment d'estiueig, agraven també qüestions de rehabilitació i d'un major consum energètic de les llars.