Últims articles:

1/3/10

La construcció a Vilamajor: "a rasss..."


En Luis Moya, mític copilot del també célebre Carlos Sainz, tenia una frase memorable: "a rass..." No hi ha paraules millors per descriure la situació de la construcció a Vilamajor. Sobren les paraules:

Evolució dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor. Dades semestrals
Evolució dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor. Dades anuals

La inèrcia de les construccions en curs, però ha permès mantenir el nombre d'habitatges acabats en xifres més tolerables, fins i tot a Sant Pere s'han recuperat les dades del primer semestre del 2008:

Evolució dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor. Dades semestrals
No obstant, en els dos municipis, el nombre d'habitatges acabats s'han situat a nivells anuals de principis de la dècada:

Evolució dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor. Dades anuals
Cal tenir en compte que, en còmput històric, només una tercera part dels habitatges construïts es destinen al mercat immobiliari obert, en termes similars a Sant Pere i Sant Antoni, doncs 2/3 parts dels habitatges són construïts per a residència dels seus propis promotors.