Últims articles:

23/9/10

L'atur a Sant Antoni es resisteix a millorar

L'atur al mes d'agost ha représ a Sant Antoni de Vilamajor el seu cicle estacional, i ha crescut de 17 persones (un 4,5% intermensual). A Sant Pere en canvi, només ha crescut (lamentablement) de 7 persones (un 2,9 intermensual).

Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor
Tot l'increment d'atur a Vilanova de Vilamajor ha estat femení, doncs les masculí s'ha reduit d'una persona. Just al contrari que a Sant Pere, on l'atur femení ha baixat de dues persones i de 9 entre els homes. De fet a Sant Pere l'increment de l'atur femení respecte un any abans ha estat exactament de zero.

Evolució de l'atur per sexes. Sant Pere de Vilamajor

Evolució de l'atur per sexes. Sant Antoni de Vilamajor

En termes interanuals, Sant Antoni acumula una pujada el 17%, per un 6% a Sant Pere.

Evolució interanual de l'atur als municipis de Vilamajor
Evolució estacional de l'atur a Sant Pere de Vilamajor

Evolució estacional de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
La línia de punts representa la série desestacionalitzada.


Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor
La línia de punts representa la série desestacionalitzada.

7/9/10

La construcció a Vilamajor a juny de 2010


Habitatges iniciats als municipis de Vilamajor


Habitatges acabats als municipis de Vilamajor

Diferència acumulada de les cèdules d'habitabilitat concedides sobre habitatges a Sant Antoni respecte Sant Pere de Vilamajor. Base 1992
Nota: les dades de 2010 corresponen al segon semestre

2/9/10

2.600 milions d'euros al mes en prestacions per desocupacióA finals del mes de juliol, 2.976.191 persones cobraven prestacions per atur, de les quals més de la meitat prestacions no contributives (és a dir assistencials), quan fa tot just un any no arribaven al 39%.

El total d'aturats era al juliol de 3.908.578 persones.

La nòmina de l'atur al mes de juliol ha estat de 2.584 milions d'Euros.

Quants llocs de treball es podrien crear invertint cada mes ni que fos una décima part del què es paga per prestacions en reclozar les PIME's?

Quelcom no s'està fent bé.

A més, hi havíen uns 9.144.000 pensionistes, en el 95% perceptors de pensions contributives.

La nòmina dels pensionistes s'ha elevat al juliol a 6.800 milions d'Euros.

En total doncs, la nómina de pensionistes y aturats ha pujat prop de 9.400 milions d'Euros en un sol mes.

Aquí teniu una radiografia del sistema de contribucions-prestacions a la Seguretat Social; per cada 10 que cotitzen hi ha 7 que cobren prestacions del sistema de protecció social:


(Dades a juny de 2010)