Últims articles:

27/1/12

Diferències en la taxa d'atur i l'ocupació a Catalunya


Taxa d'atur EPA. Comparatiu Espanya-Catalunya

Taxa d'atur Espanya. Comparatiu per col.lectius


Taxa d'atur Catalunya. Comparatiu per col.lectius

Taxa d'atur a finals de 2011 per col.lectius. Comparatiu CCAA

Evolució de l'ocupació a Catalunya a finals de cada any. Estrangers


Evolució de l'ocupació a Catalunya a finals de cada any. Nacionals

Nota: Dades de la Enquesta de Població Activa. INE

25/1/12

L'ocupació a Vilamajor: dues estructures ben diferents (1ª Part)


Els municipis de Vilamajor tenien localitzats a finals de 2011 un total de 2.367 llocs de treball legals (és a dir, cotitzant a la Seguretat Social), just la meitat repartits entre Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor.

Evolució mensual dels llocs de treball radicats als municipis de Vilamajor: 2008-2011

Quan s'observen les gràfiques d'evolució mensual dels llocs de treball entre els dos municipis, hom pot apreciar però la gran diferència en les oscil.lacions de les plantilles d'ambdós municipis, destacant-se la regularitat dels llocs de treballs radicats a Sant Antoni respecte l'acusada i cíclica estacionalitat dels llocs de treball de Sant Pere de Vilamajor.

Aquestes diferències es poden analitzar millor sobreposant les evolucions any a any, en les què es pot veure com a Sant Pere de Vilamajor l'ocupació creix progressivament cada any fins el mes de juliol per començar a decaure en la segona meitat de cada any, que es tanca amb unes plantilles similars a les què havien a principis d'any.

Evolució mensual comparada de l'ocupació a Sant Antoni de Vilamajor: 2008-2011

Evolució mensual comparada de l'ocupació a Sant Pere de Vilamajor: 2008-2011


Sant Pere de Vilamajor té doncs, una ocupació marcadament estacional, que fa que cíclicament, els llocs de treball augmentin un 20% fins al juliol (uns 250 llocs de treball).

Per observar l'evolució d'ambdós municipis, és oportú desestacionalitzar les séries (és a dir eliminar estadísticament les oscil´lacions cícliques) i la manera més adequada de fer-ho es calculant la mitjana anual móbil (mitjana d'ocupació en els darrers dotze mesos).

Evolució de la mitjana anual dels llocs de treball dels municipis de Vilamajor: 2008-2011

En aquesta gràfica desestacionalitzada s'observa com, en termes mitjos, en els darrers tres anys Sant Pere de Vilamajor té més llocs de treball radicats a municipi que Sant Antoni, amb unes diferències que en aquest cicle de crisi van arribar al seu màxim al febrer de l'any passat, amb 144 llocs de treball (de mitjana anual) més que Sant Antoni. Interessant observar també que l'ocupació a Sant Antoni ja havia començat a davallar en els primers símptomes de la crisi, a partir de 2008, mentre que a Sant Pere no va començar a afectar fins finals de l'any 2010, és a dir molt tardiament.

I curiosament, aquest diferent comportament es comença a invertir en començar l'any 2011, quan comencen a minvar els llocs de treball a Sant Pere, i a l'inversa, es comencen a recuperar a Sant Antoni de Vilamajor, municipi que en el segon semestre de 2011 ha començat a acusar la feblesa generalitzada de l'ocupació i ha estancat els llocs de treball (en termes de mitjana anual) radicats al municipi. Des de finals de 2008 Vilamajor ha perdut el 5,6% dels seus llocs de treball mitjos (el 7,7% dels de Sant Antoni i el 3,4% per Sant Pere de Vilamajor). A catalunya la pérdua de llocs de treball legals en el mateix periode ha estat del 9,7% en mitjana anual en el mateix periode.

Tot i què la interpretació d'aquestes dades és prou complexa per la insuficiència de dades detallades, en propers articles intentarem analitzar les diferències en els model d'ocupació de Sant Pere i de Sant Antoni de Vilamajor.

Nota: Totes les dades es refereixen a treballadors afiliats a la Seguretat Social (tots els règims) l'últim dia de cada mes en cada municipi.

18/1/12

Evolució de la població per barris dels municipis de Vilamajor


Si fa uns dies anunciavem que la població conjunta dels municipis de Vilamajor havia sobrepassat ja els 10.000 habitants (a finals de 2011) ara toca el torn a l'anàlisi de la població per barris dels dos municipis, en aquest cas amb les dades de 2010 (padró a 1-1-2011).

Distribució de la població per barris a Sant Pere de Vilamajor. 2010

 Distribució de la població per barris a Sant Pere de Vilamajor. 2005
 

Distribució de la població per barris a Sant Antoni de Vilamajor. 2010
 


Distribució de la població per barris a Sant Antoni de Vilamajor. 2005
  

Comparatiu de la població per barris a Sant Pere de Vilamajor: 2005-2010
 
Variació absoluta de la població per barris a Sant Pere de Vilamajor: 2005-2010


Comparatiu de la població per barris a Sant Antoni de Vilamajor: 2005-2010


Variació absoluta de la població per barris a Sant Antoni de Vilamajor: 2005-2010


Aportació de cada barri al creixement total de la població entre 2005 i 2010. Sant Pere de Vilamajor
 

Aportació de cada barri al creixement total de la població entre 2005 i 2010. Sant Antoni de Vilamajor


El creixement a Sant Antoni es concentra molt acusadament en el seu nucli principal, que és on de fet encara hi ha bon marge per al creixement. Així el nucli principal de Sant Antoni ha passat de representar el 49% de la població total al 2005 fins el 52% al 2010. El 79% de l'increment de la població del municipi en els darrers 5 anys s'ha degut al creixement del seu nucli principal.

En canvi, a Sant Pere, les possibilitats de creixement poblacional es distribueixen pràcticament en tots els seus barris, de manera que el creixement en el darrer quinquenni ha estat més repartit. Només el 19% de l'increment de la població entre 2005 i 2010 s'ha centrat en el seu nucli principal, que ha passat de representar el 15% de la població (el 20% si hi afegim Can Derrocada). De fet, a Can Vila i a Les Faldes hi viu respectivament molta més gent que al nucli principal més Can Derrocada.

El nucli principal de Sant Pere (incloent-hi en aquest cas Can Derrocada) acull una població de només el 30% de la que viu al nucli principal de Sant Antoni (que és per tant 3,4 vegades més gran).

Pel que fa als barris periférics, el conglomerat Can Vila-Can Ram és el més gran de Vilamajor, amb un total de 1.536 habitants empadronats, seguit de Sant Julià d'Alfou amb 1.317 habitants al 2010 i Les Faldes del Montseny, amb 1.042 habitants i, a molta més distància, Can Miret amb 478 i Vallserena, amb 428 habitants. 

En els darrers cinc anys, el barri que més ha crescut en termes relatius ha estat el de Can Derrocada, d'un 85% (i de fet és el que té un potencial de creixement més alt, podent-se quadriplicar a plena ocupació).

16/1/12

Els barris dividits de Vilamajor. Població a 1-1-2011

 Població per municipis del barris dividits de Vilamajor 2010

Població comparada per municipis del barris dividits de Vilamajor 2010
 

 Aportació de cada municipi a la població dels barris dividits de Vilamajor 2010

Variació absoluta de la població dels barris dividits de Vilamajor: 2005-2010

Evolució de la població totals dels barris dividits de Vilamajor, 2005-2010
 
Nota: les dades de cada any corresponen al Padró d'Habitants a 1 de gener de l'any següent.

11/1/12

Ja som 10.000 habitants!!!


Com ja havíem pronosticat, la població empadronada als municipis de Vilamajor ha arribat a finals de 2011 als 10.000 habitants (exactament 10.005).

Evolució de la població de Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni)

Aquesta població es forma amb els 5.710 habitants de Sant Antoni i els 4.295 de Sant Pere de Vilamajor.
A Sant Antoni doncs, resideix de forma estable el 57,1% de la població total dels dos municipis.

Evolució de la població als municipis de Vilamajor
Nota: la inflexió que s'observa en la població de Sant Antoni de Vilamajor entre els anys 1996 i 1998 es deu a revisions padronals.

La població de Sant Antoni s'ha recuperat amb força al 2011, pujant de 155 habitants, retornant així als creixements del 1995, mentre que a Sant Pere ha estat al contrari, incrementant tant sols el creixement vegetatiu, només de 39 habitants més, el pitjor registre des de 1988, com ja li va passar a Sant Antoni l'any 2009.
Increment de la població en els municipis de Vilamajor any a any

L'any passat es va trencar la tendència que desde 2008 havia fet que Sant Pere de Vilamajor incrementés més la seva població que Sant Antoni de Vilamajor, circumstància marcadament històrica. Precisament des de l'inici de la crisi.

Interessant observar l'evolució absolutament inversa de l'evolució de la població en ambdós municipis des de 2009: creix a Sant Antoni a l'hora que disminueix a Sant Pere de Vilamajor. I en conjunt, va augmentant lentament (161, 185 i 194 habitants més, respectivament el 2009, 2010 i 2011).

Proposo que tots dos municipis ens convoquin en una trobada per celebrar la fita. Proposo igualment que s'identifiqui el ciutadà/na que ha marcat el nombre 10.000 i se li faci un obsequi de celebració de l'efemèride.

P.S.: Agraeixo un cop més als Ajuntaments de Sant Pere i de Sant Antoni de Vilamajor la seva col.laboració per tal de poder disposar de dades actualitzades.

3/1/12

L'atur al desembre: molt males notícies


A finals del primer semestre del 2011 semblava que l'atur estava estabilitzat als municipis de Vilamajor, però la degradació ha estat contínua en el segon semestre, i es tanca l'any amb molt males notícies, amb el nombre d'aturats als nostres pobles pulveritzant tots els tristos récords: 782 aturats.

Evolució de l'atur a Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni)
Nota: la línia negre representa la mitjana anual móbil.

Massa gent, massa famílies.

La situació s'ha degradat especialment a Sant Pere de Vilamajor, que tanca l'any amb un increment interanual del 26,6%, per un 12,1% a Sant Antoni.
A Catalunya l'increment interanual ha estat del 9,2%, un punt i mig superior al del conjunt de l'Estat.

Evolució interanual comparada de l'atur als municipis de Vilamajor

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
Nota: la línia puntejada en taronja representa la mitjana anual móbil. 

Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor  
Nota: la línia puntejada en taronja representa la mitjana anual móbil. 

Evolució comparada de l'atur. Mitjanes anuals móbils

Evolució anual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor

Evolució mensual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

Davant d'aquests dades no podem esperar que l'atur comenci a minvar fins el segon semestre de 2012. Les previsions han de ser optimistes, però bé diuen que un pessimista es tant sols un optimista ben informat.

El meu millor desig per aquest nou any que comença és que les persones que volen i no poden treballar trobin ben aviat feina.