Últims articles:

19/5/14

L'evolució residencial de Vilamajor en els darrers 30 anys: 1981-2011Nombre total d'habitatges dels municipis de Vilamajor. 1981-2011
Nombre d'habitatges secundaris dels municipis de Vilamajor. 1981-2011
Percentatge d'habitatges secundaris sobre el total d'habitatges dels municupis de Vilamajor. 1981-2011Persones empadronades per habitatge principal dels municipis de Vilamajor. 1981-2011Font de les dades: Censos de població i habitatges i Padró Municipal d'Habitants. Instituto Nacional de Estadística.

13/5/14

Deute viu dels Ajuntaments de Vilamajor 2008-2013


Dades a 31 de desembre de cada any, en milers d'Euros.