Últims articles:

18/3/13

Saldo tributari de les CCAA, 2012

Font: Execució pressupostària de les CCAA y Estadísticas mensuales de recaudación de la AEAT, Ministerio de Hacienda y AAPP.


13/3/13

Sant Pere de Vilamajor ha perdut prop de 100 llocs de treball en els darrers 12 mesos


La destrucció d'ocupació en algunes de les grans empreses de Sant Pere de Vilamajor ha propiciat que, en els darrers 12 mesos (febrer 2012 a febrer 213), el municipi hagi perdut 92 llocs de treball mitjos dels 1.300 que tenia un any abans. Es la davallada més important de la sèrie històrica disponible:


Evolució interanual dels llocs de treball mitjos (*) radicats als municipis de Vilamajor: 2009-febrer 2013

A Sant Antoni de Vilamajor, en canvi, tot i destruïnt-se ocupació, en els 12 darrers mesos només s'han perdut 25 llocs de treball mitjos dels 1.213 que tenia un any abans, pràcticament els mateixos que fa dos anys:

Evolució dels llocs de treball mitjos (*) radicats als municipis de Vilamajor: 2008-2013 (febrer)

Tot i què a l'inici de la crisi, l'ocupació a Sant Pere de Vilamajor no es va ressentir genys, en començar 2011 es va començar a destruir ocupació neta de forma accelerada. En canvi, a Sant Antoni la destrucció d'ocupació és immediata amb la crisi, tocant fons al febrer de 2011, i a partir d'aquell moment, amb lleugeres recuperacions, s'estabilitza.

De mantenir-se aquest ritme, Sant Antoni de Vilamajor tornarà a superar en llocs de treball a Sant Pere de Vilamajor, circumstància que no es donava des de mitjans de 2008.

La diferència més important en aquesta evolució es dóna sobretot entre els assalariats.

Evolució dels llocs de treball per compte propi (autònoms) mitjos (*) radicats als municipis de Vilamajor: 2008-2013 (febrer)

Evolució dels llocs de treball per compte alié (assalariats) mitjos (*) radicats als municipis de Vilamajor: 2008-2013 (febrer)

D'aquesta manera, la diferència entre els llocs de treball mitjos totals de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor arriba a mínims, superant Sant Pere de només 20 llocs de treball totals a Sant Antoni: Sant Antoni conserva al febrer de 2013 95 llocs de treball per compte propi més que Sant Pere de Vilamajor, mentre que aquest darrer municipi supera a Sant Antoni de Vilamajor de 116 llocs de treball assalariat.

Fa només dos anys, Sant Pere de Vilamajor superava de 145 els llocs de treball totals existents a Sant Antoni de Vilamajor.

Diferència de llocs de treball mitjos (*) totals entre els municipis de Vilamajor (Sant Pere-Sant Antoni): 2008-2013 (febrer)

Resulta interessant assenyalar que el nombre de llocs de treball mitjos existents a Sant Antoni de Vilamajor va arribar al seu màxim a finals de 2007, amb prop de 1.350. En aquell moment, Sant Antoni portava tres anys superant els llocs de treball de Sant Pere de Vilamajor.

La pèrdua de llocs de treball que s'iniciava a Sant Antoni de Vilamajor va fer que Sant Pere de Vilamajor adelantés Sant Antoni en llocs de treball ja en el segon trimestre de 2008, per estabilitzar-se tanmateix al voltant dels 1.340 llocs de treball. Però a inicis de 2011 Sant Pere comença a destruir acceleradament llocs de treball.

(*) Els llocs de treball mitjos es corresponen amb el promig anual dels llocs de treball existents en cada mes (suma dels 12 mesos anteriors dividit per 12). Els llocs de treball es refereixen a afiliats a la Seguretat Social el darrer dia de cada mes. Font de les dades: Tressoreria General de la Seguretat Social.