Últims articles:

17/6/11

1 de cada 5 assalariats és empleat públic

Segons les darreres dades del Registro de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, del Ministeri d'Administracions Públiques, a 1 de juliol de 2010 hi havia censats a España 2.680.219 empleats públics (en direm "funcionaris" per abreujar).
Apart, es calcula que hi ha uns 147.000 empleats en les empreses públiques.

Si dividim aquesta dada per la població total, dóna una ratio de gairebé 6 "funcionaris" per cada 100 habitants, és a dir, 1 funcionari cada 17 persones.

Si tenim en compte els assalariats (treballadors en alta en el Régim General de la Seguretat Social, que eren 13.517.000 al juliol de 2010 (ara en són desgraciadament molts menys), resulta que al conjunt d'Espanya el 20% dels assalariats són "funcionaris" (1 de cada 5). Fent la proporció respecte el total de treballadors, la proporció baixa fins al 15% (1 de cada 7).

Molt interessants les diefrències per Comunitats Autònomes:

Empleats públics per administraciones, població i treballadors per CCAA. Juliol 2010
Notes:
- Les primeres cinc columnes mostren els empleats públics per administracions, a 1-7-2010. Font: Registre General de Personal al Servei de les AAPP, Ministerio de Administraciones Públicas.
- La població és la referida a 1-1-2011 segons els Padrons Municipals. Font: INE.
- Els assalariats es refereix a treballadors en alta laboral en el Règim General de la Seguretat Social, a juliol de 2010. Font: Tesorería General de la Seguridad Social.
- El total de treballadors són tots els treballadors en alta laboral en algun dels règims de la Seguretat Social, a juliol de 2010. Font: Tresoreria General de la Seguretat Social.

Empleats públics per 100 habitants. CCAA. Juliol 2010
Empleats públics per 100 assalariats. CCAA. Juliol 2010
Catalunya, com es pot observar, és la Comunitat Autònoma amb menys empleats públics, en proporció. Fixeu-vos en Extremadura, Ceuta i Melilla.

Interessant assenyalar que Barcelona és la província espanyola amb menys empleats públics per habitant (3,8 per cada 100) comparat amb Madrid que en té 6,6 per cada 100, o Badajoz, amb 8,8 per 100 habitants.

Degut a les transferències, a Catalunya només un 10% dels empleats públics treballen per a la Administració Central, la proporció més baixa d'Espanya i la mitat del promig. En canvi, Catalunya té la major proporció d'empleats públics treballant a les Administracions Locals, amb gairebé un terç del total.

Interessant assenyalar que, a un nivell encara superior de competències pròpies, al Païs Basc i Navarra hi ha 6,7 i 7,4 empletas de l'Administració Central de l'Estat, respectivament, per cada 1.000 habitants. En canvi, a Catalunya només hi ha 4,3 empleats de l'Administració Central per 1.000 habitants.

9/6/11

Les compra-vendes d'habitatges a Vilamajor marquen el seu mínim històric


Al primer trimestre de 2011 les transaccions d'habitatges a Vilamajor han marcat el seu mínim històric des de que hi ha estadístiques:
- S'han venut 6 habitatges, tots usats, a Sant Antoni,
- No s'ha venut cap habitatge a Sant Pere

Mai s'havia vist un resultat tant pobre a Sant Pere de Vilamajor.

Evolució de la compra-venda d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor
 Evolució de la compra-venda d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor

Evolució anual comparada de la compra-venda d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor
 
Evolució anual comparada de la compra-venda d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor


3/6/11

Al maig l'atur a Sant Antoni s'estabilitza, i és atípic a Sant Pere de Vilamajor


El mes de maig és un mes en què l'atur ha de baixar naturalment, i continuar baixant fins el juliol. Per aixó les dades de l'atur a Catalunya i a Espanya no poden tenir triunfalismes, en constatar-se, lamentablement, que estem encara pitjor que l'any passat, és a dir, l'atur continua augmentant, malgrat que la població activa continua retinguda.

Evolució interanual relativa de l'atur als municipis de Vilamajor. Comparació amb Catalunya

A Vilamajor, on a Sant Pere es porten dotze mesos sense creixements (desestacionalitzant les dades) mentre que a Sant Antoni encara té una inèrcia a crèixer, el mes de maig s'ha tancat amb uns excel.lents resultats a Sant Antoni (dic excel.lent per la reducció, no per el saldo que queda) en haver baixat de 15 persones respecte el mes passat. En canvi a Sant Pere, l'atur ha tingut un comportament contracíclic, degut a la incidència de la Setmana santa en el mes d'abril, i ha repuntat de 16 persones en un sol mes, un dels pitjors registres mensuals.

Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor
 

Evolució mensual comparada de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució mensual comparada de l'atur a Sant Pere de Vilamajor 

En el què portem d'any, l'atur ha crescut una mitjana de 2 persones respecte l'any anterior a Sant Pere i de 36 aturats més a Sant Antoni. 
En canvi, però, en el què portem d'any l'atur ha crescut de 40 persones a Sant Pere, la cota històrica més alta (l'any passat només havia incrementa de 6 persones), i a Sant Antoni només de 3 persones, exactament el mateix que va crèixer en els primers cinc mesos de 2010. Aquest comportament fa que a Sant Antoni s'estigui ja molt a prop de l'estabilització, que podria arribar a finals de l'estiu, mentre que no acaba d'espatllar del tot la contenció de l'atur a Sant Pere, que ja porta tot un any seguit en aquest municipi.

Evolució acumulada de l'atur des de finals de desembre de l'any precedent. Sant Antoni de Vilamajor

Evolució acumulada de l'atur des de finals de desembre de l'any precedent. Sant Pere de Vilamajor

L'important trenacament dels cicles normals a Sant Pere fa de mal pensar i pot ser que s'estigui trencant la tònica d'estabilització de l'atur en aquest municipi, i cal esparar els propers tres mesos per veure cap on evoluciona.

En canvi a Sant Antoni es confirma tímidament la contenció de l'atur, per bé que encara superant lleugerament les cotes màximes històriques.

A mig termini, amb tota la prudència d'aquest tipus de prediccions, es podria arribar a finals d'any amb una definitiva estabilització de l'atur als municipis de Vilamajor, però quedaria en unes xifres de més del doble de les què existíen 3 anys enrera.

L'escenari a larg termini és dessolador doncs degut a l'augment progressiu de la població, fins el 2015 no es devallarà de la xifra conjunta de 600 aturats de mitjana anual als municipis de Vilamajor, quan abans de la crisi (per bé que amb una població molt inferior) el promig anual es situava per sota dels 300 aturats, xifra que és improbable que ja mai més es torni a veure en aquestes contrades.

1/6/11

Estadístiques de visites a "Reflexions"


Visites diàries úniques al bloc de "Reflexions de Sant Pere de Vilamajor"
Nota: les dades es refereixen a visites diàries des de diferents ordinadors