Últims articles:

28/7/16

Flash de la construcció d'habitatges a VilamajorEvolució de la construcció d'habitatges a Vilamajor 1992-2015 (cédules d'habitabilitat)Cédules d'habitabilitat acumulades 1992-2015


Diferència de cédules d'habitabilitat acumulades Sant Antoni-Sant Pere. Acumulat 1992-2015