Últims articles:

23/3/09

El crèdit hipotecari equival a tot el PIB espanyol


A finals del mes de gener, el saldo del crèdit hipotecari del conjunt del sistema financer espanyol era de 1.067.954 milions d'Euros (177,69 BILIONS de les antigues pessetes, tocant a 3,9 milions de pessetes per habitant).


Per tipus d'entitats, la part més gran del crèdit hipotecari correspon a les Caixes, amb 603.693 milions d'Euros, a molta distància del Bancs, amb 395.377 milions d'Euros i les Cooperatives de Crèdit, amb 68.784 milions d'Euros.

El PIB espanyol es va situar al 2008 en 1.095.063 milions d'Euros, aproximadament la mateixa xifra que el crèdit hipotecari en curs.

Us imagineu que en comptes d'estar "atrapat" en inversions improductives, només una petita part d'aquest crèdit hagués anat a inversions productives?
Aquesta és la veritable causa de la crisi; haver dedicat aquesta extraordinària quantitat de diners a inversions no productives; en definitiva a haver anticipat el 60% del sou dels propers 30 anys de 5.000.000 de famílies espanyoles a inversions que no produiràn res.
I té molt a veure amb els 54.000.000.000 d'Euros que, en bitllets de 500 Euros estan amagats fora dels circuits bancaris i fiscals.

17/3/09

Més de 8.000 vehicles per la cruïlla de Sant Antoni

Al 2008, 8.238 vehicles diaris de mitjana varen passar per la cruïlla de Sant Antoni amb la carretera de Sant Pere (Cal Perpunter). Respecte el 2006 significa un increment del 3,8%.

De la seva banda, el trànsit per la BP-5109 al seu pas per Can Messeguer només ha pujat d'un 1,2% en dos anys, arribant el 2008 a una mitjana diaria de 3.789 vehicles diaris.

La BP-5107 al seu pas per Can Sauleda ha tingut un trànsit diari de 4.449 vehicles, amb un notable increment del 6,2% des del 2006 (3% anual).

La Carretera de Llinars de la seva banda supera al 2008 els 11.200 vehicles de trànsit mitjà diari, experimentant també un 3% d'increment interanual.

La carretera de Cardedeu (BV-5108) està estabilitzant el seu trànsit per sota dels 9.000 vehicles diaris.

Evolució del trànsit diari mitjà en diversos punts de Vilamajor

7/3/09

Transaccions d'habitatges 2008

El Registre Central del Notariat informa de les darreres dades de transaccions immobiliaries:

Sant Antoni de Vilamajor:

- Transaccions 4rt. trimestre 2008: 10. Habitatges nous: 4. Habitatges usats: 6
- Transaccions 2008: 42. Habitatges nous: 20. Habitatges usats: 22
- Transaccions 2007: 94. Habitatges nous: 51. Habitatges usats: 43

Sant Pere de Vilamajor:

- Transaccions 4rt. trimestre 2008: 1. Habitatges nous: 0. Habitatges usats: 1
- Transaccions 2008: 23. Habitatges nous: 9. Habitatges usats: 14
- Transaccions 2007: 77. Habitatges nous: 32. Habitatges usats: 45

Transaccions trimestrals d'habitatges per anys. Sant Antoni de Vilamajor

Transaccions trimestrals d'habitatges per anys. Sant Pere de Vilamajor
Tot i què a Sant Antoni de Vilamajor s'han venut en els darrers anys només un 19% més d'immobles de segona mà que a Sant Pere, en canvi en habitatges nous a Sant Antoni s'han venut en aquest interval un 225% més que a Sant Pere de Vilamajor.

Transaccions trimestrals d'habitatges: nous/usats. Sant Antoni de Vilamajor

Transaccions trimestrals d'habitatges: nous/usats. Sant Pere de Vilamajor

El 27% dels habitatges venuts a Sant Pere de Vilamajor han estat nous, contra el 41% d'habitatges nous de Sant Antoni de Vilamajor.

El boom immobiliari té el moment més alt a Sant Antoni l'any 2006, coincidint amb la venda de 67 habitatges nous., fins un total de 132 habitatges. A partir de 2006 comença una forta davallada, venent-se el 2007 només el 72% dels habitatges venuts l'any anterior, acabant el 2008 amb tant sols el 32% dels habitatges venuts al 2006.

En canvi a Sant Pere de Vilamajor, la venda d'habitatges es manté pràcticament constant de 2004 fins 2007, en un promig de 75 habitatges per any. Les vendes d'habitatges nous dinamitzen el 2007 compensant la caiguda en les transaccions d'habitatges usats. No obstant, el 2008, les vendes d'habitatges es desplomen, en termes equivalents a Sant Antoni, en ser només el 29% dels venuts en el promig dels quatre anys anteriors.

Evolució de les transaccions d'habitatges. Sant Antoni de Vilamajor

Evolució de les transaccions d'habitatges. Sant Pere de Vilamajor
Comparació de les transaccions d'habitatges Sant Pere-Sant Antoni de Vilamajor

En els darrers 5 anys, s'han venut a Vilamajor 798 habitatges, un 36% dels quals eren nous i la resta usats. A Sant Antoni s'han venut en total un 48% més de pisos que a Sant Pere.

Transaccions acumulades d'habitatges 2005-2008

5/3/09

Atur al febrer a Vilamajor

L'atur ha crescut a Vilamajor de 23 persones en el mes de febrer, passant de 535 persones aturades a 558, fet que significa un creixement intermensual del 4,3%. El creixement interanual de l'atur (respecte gener de 2008) ha estat de 247 persones més aturades, és s dir un 79,4% d'increment interanual.

Val a dir que al mes de gener l'atur va créixer més, de 43 persones.

Per municipis, Sant Pere ha experimentat un increment interanual més fort, del 84,2%, en passar de 139 fins 256 aturats, com també ho ha estat el creixement respecte el mes anterior, del 4,9%, en incrementar de 12 persones.
L'increment interanual a Sant Antoni ha estat de 130 persones més aturades, un 75,6%, i el mensual del 3,8%, en passar de 291 a 302 persones aturades (11 aturats més).
En tots dos casos, el creixement interanual de l'atur supera la mitjana de Catalunya (64,8%).


En aquest darrer mes, Sant Antoni sembla comportarse millor que Sant Pere de Vilamajor quant al creixement de l'atur. Veurem que passa en els propers mesos.

A Vilamajor ja hi ha 1 aturat per cada 5 treballadors en alta a la Seguretat Social (a Catalunya la ràtio és de 1 a 7).

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor gener 2006-febrer 2009

Nota: la gràfica negre representa la série desestacionalitzada (mitjana móbil semestral)


Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor gener 2006-febrer 2009
Nota: la gràfica negre representa la série desestacionalitzada (mitjana móbil semestral)


Evolució comparativa de l'atur Sant Pere-Sant Antoni de Vilamajor. Dades absolutes

Evolució comparativa de l'atur Sant Pere-Sant Antoni de Vilamajor. Séries desestacionalitzades (*)
(*) Mitjana mòbil semestral.