Últims articles:

5/3/09

Atur al febrer a Vilamajor

L'atur ha crescut a Vilamajor de 23 persones en el mes de febrer, passant de 535 persones aturades a 558, fet que significa un creixement intermensual del 4,3%. El creixement interanual de l'atur (respecte gener de 2008) ha estat de 247 persones més aturades, és s dir un 79,4% d'increment interanual.

Val a dir que al mes de gener l'atur va créixer més, de 43 persones.

Per municipis, Sant Pere ha experimentat un increment interanual més fort, del 84,2%, en passar de 139 fins 256 aturats, com també ho ha estat el creixement respecte el mes anterior, del 4,9%, en incrementar de 12 persones.
L'increment interanual a Sant Antoni ha estat de 130 persones més aturades, un 75,6%, i el mensual del 3,8%, en passar de 291 a 302 persones aturades (11 aturats més).
En tots dos casos, el creixement interanual de l'atur supera la mitjana de Catalunya (64,8%).


En aquest darrer mes, Sant Antoni sembla comportarse millor que Sant Pere de Vilamajor quant al creixement de l'atur. Veurem que passa en els propers mesos.

A Vilamajor ja hi ha 1 aturat per cada 5 treballadors en alta a la Seguretat Social (a Catalunya la ràtio és de 1 a 7).

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor gener 2006-febrer 2009

Nota: la gràfica negre representa la série desestacionalitzada (mitjana móbil semestral)


Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor gener 2006-febrer 2009
Nota: la gràfica negre representa la série desestacionalitzada (mitjana móbil semestral)


Evolució comparativa de l'atur Sant Pere-Sant Antoni de Vilamajor. Dades absolutes

Evolució comparativa de l'atur Sant Pere-Sant Antoni de Vilamajor. Séries desestacionalitzades (*)
(*) Mitjana mòbil semestral.