Últims articles:

16/1/12

Els barris dividits de Vilamajor. Població a 1-1-2011

 Població per municipis del barris dividits de Vilamajor 2010

Població comparada per municipis del barris dividits de Vilamajor 2010
 

 Aportació de cada municipi a la població dels barris dividits de Vilamajor 2010

Variació absoluta de la població dels barris dividits de Vilamajor: 2005-2010

Evolució de la població totals dels barris dividits de Vilamajor, 2005-2010
 
Nota: les dades de cada any corresponen al Padró d'Habitants a 1 de gener de l'any següent.