Últims articles:

12/7/11

Com portar-nos a la ruïna en només quatre anys


Evolució del Deute de l'Estat espanyol (deute viu a finals d'any)
 Dades en milions d'euros. Les dades de 2011 corresponen al dia 12 de juliol.

Venciments anuals i acumulats del deute viu actual de l'Estat espanyol
Dades en milions d'euros. Les dades corresponen al dia 12 de juliol de 2011.
Font: Direcció General del Tresor


A finals de juliol de 2011, el dèficit acumulat des de principis d'any ha arribat a 22.746 milions d'Euros, amb la qual cosa, apart de renovar el deute que vagi vencent (a un tipus d'interès molt més alt que el deute que es renova) caldrà endeutar-se per cobrir el propi dèficit que encara es generarà en els propers anys.

Evolució del dèficit (superàvit) dels pressupostos de l'Estat des de principis de cada any

Fins finals d'any Espanya necessitarà emetre uns 43.000 milions d'euros de deute, que seran uns 55.000 més (en net) al 2012. El tipus d'interès de les noves emissions de deute costen actualment més d'un 6%.

Afegiu al deute els interessos que cal anar pagant pel deute actual de 566.549 milions d'Euros (uns 23.000 milions aquest 2011).

Per fer-vos una idea, els pressupostos de l'Estat són de l'ordre de 200.000 milions d'Euros.

Fins a final d'any, el conjunt de països de la UE haruan d'emetre deute per import de més de 416.000 milions d'euros, quina part més voluminosa correspón a Itàlia, amb 115.000 milions i Espanya en segon lloc (amb els 43.000 milions que necessita). Itàlia és el país més endeutat d'Europa, amb 1,84 Bilions de deute, i el tercer més endeutat del mòn en termes absoluts.

A nivell mundial, EEUU està al límit de la seva capacitat d'endeutament, amb un deute equivalent al PIB. Al mes de maig va arribar al sostre de deute autoritzat pel Congrès, de 14,29 Bilions de dòlars, i necessita pujar el sostre abans del 2 d'agost.

A espanya, apart d'aquests 566.000 milions d'euros que s'hauran de tornar, dels quals 450.000 en els propers 10 anys, el govern de Zapatero ha compromès obligacions de pagaments per al futur per un total de 220.566 milions d'euros (a 31 de maig) 20.000 milions més que a finals de l'any passat, dels quals 176.709 milions d'interessos del deute i 31.8200 d'inversions reals.

El Govern d'en Zapatero ha aconseguit portar-nos a la ruïna, i en comptes de poder desenvolupar el país, haurem d'invertir els nostres impostos en pagar el deute que ha acumulat amb la seva mala gestió.

I no compto el deute de les Comunitats Autònomes, que en el cas de Catalunya supera el pressupost anual de la Generalitat.