Últims articles:

5/5/11

L'atur a Sant Pere de Vilamajor ja fa un any que no creix


Les dades de l'atur del mes d'abril confirmen la bona evolució (creuem els dits) de l'atur a Sant Pere de Vilamajor. Des de novembre de 2010 registra un creixement interanual negatiu, i en termes d'aturats promig, fa un any que gairebé no creix, doncs a l'abril de 2010 hi havia 282 aturats en promig anual i a l'abril de 2011 eren 286 els aturats mitjos.
Lamentablement, a Sant Antoni de Vilamajor l'atur encara continua assolint màxims històrics, passant de 358 aturats mitjos a l'abril de 2010 a 395 aturats en promig anual a l'abril d'enguany.

Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor
 
En termes absoluts, a Sant Pere de Vilamajor hi havia a finals d'abril de 2011 19 aturats menys que un any abans, mentre que a Sant Antoni de Vilamajor l'increment interanual ha estat de 17 persones més lamentablement aturades.

Evolució mensual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
 
 Evolució mensual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor
 

En relació amb el conjunt de Catalunya, Sant Antoni té una evolució interanual més negativa, i Sant Pere de Vilamajor, més positiva.

 Evolució interanual de l'atur: comparació amb Catalunya

Segons aquestes darreres dades, a Sant Pere de Vilamajor es consolida la fi de l'increment de l'atur, mentre que a Sant Antoni encara no s'ha tocat sostre. No obstantt, l'estacionalitat és molt marcada en parlar d'atur, i per tant es fa difícil fer prediccions. Tot apunta però a què en els propers mesos, l'atur a Sant Antoni disminuirà mentre que augmentarà lleugerament a Sant Pere de Vilamajor.