Últims articles:

29/12/08

Vilamajor: arribant als 10.000 habitants

Publicades per l'INE les dades dels padrons municipals a 1 de gener de 2008, la població total a Vilamajor és ja de 9.223 persones empadronades, 5.332 a Sant Antoni i 3.891 a Sant Pere de Vilamajor. En total, un creixement interanual del 4,6% (4,7% a Sant Antoni i 4,4% a Sant Pere).

Evolució dels padrons municipals d'habitants als municipis de Vilamajor
Font: Padrons municipals d'habitants. INE. Dades a 1 de gener de cada any.

El creixement absolut ha estat una mica superior al de l'any 2006 en ambdós municipis.


Variació anual dels padrons d'habitants als municipis de Vilamajor
Font: Padrons municipals d'habitants. INE. Les dades corresponen a anys sencers.

Les distàncies entre Sant Antoni i Sant Pere van progressivament augmentant amb el pas dels anys, sent a 1 de gener de 2008 de 1.441 persones, quan al 2001 era de poc més de 1.000 habitants:

Evolució de les diferències en els padrons d'habitants de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor
Font: Padrons municipals d'habitants. INE. Les dades corresponen a la diferència entre Sant Antoni i Sant Pere a 1 de gener de cada any.


A aquest ritme, a finals de l'any vinent arribarem a Vilamajor a les 10.000 persones.