Últims articles:

10/5/08

Evolució del jovent a Vilamajor

De 2000 a 2007, el nombre de joves empadronats a Sant Pere de Vilamajor ha disminuït d'un 13%, mentre que la població total ha augmentat d'un 46%. Els joves entre 20 i 29 anys representaven al 2000 el 17% de la població total (432 joves). Al 2007 tot just passen del 10% (377 joves):


En canvi, a Sant Antoni de Vilamajor, el jovent entre 20 i 29 anys ha augmentat en aquests anys del 34%, sent ara 651 persones, un 13% de la població total:


Evolució del Jovent de 20 a 29 anys. Vilamajor 2000-2007