Últims articles:

23/2/08

Estructura laboral a Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor té a hores d'ara uns 5.300 habitants, i Sant Pere probablement arribi a 4.100 habitants.

L'envelliment superior de la població de Sant Antoni de Vilamajor respecte Sant Pere, degut que en aquest darrer municipi les fornades migratòries s'estàn concentrant en població activa màxim en població ocupada femenina, fan que malgrat la diferència de població, sorprenentment, Sant Pere no estigui tant lluny de població ocupada regular. Així ens ho posen de manifest les dades dels treballadors inscrits en la Seguretat Social del darrer trimestre de 2007, quan a Sant Antoni hi havia 1.308 treballdors inscrits i a Sant Pere 1.282. Només 26 treballadors més en alta laboral a Sant Antoni que a Sant Pere de Vilamajor.

Una radiografía d'aquestes dades estadístiques ens permet capbussar-nos en les ocupacions dels vostres vilamajorencs.
El gràfic següent mostra l'evolució dels treballadors registrats a la Seguretat Social a Sant Pere i a Sant Antoni de Vilamajor:

És interessant notar com a finals de 2007 es recupera la mínima diferència que ja existia a principis de 2005 entre el total de la força laboral en els dos pobles; llavors la diferència va ser només de 27 persones (actualment és de 26).

En aquesta recuperació, més enllà dels cicles, dels què encara no tenim perspectiva per analitzar, sí es cert que al llarg de 2007 la població de Sant Pere, i amb ella els treballadors en actiu, ha crescut de manera molt important, mentre que a Sant Antoni aquest factor probablement no s'ha donat. També és curiós resaltar que Sant Antoni no s'ha recuperat del cicle estacional de després de l'estiu, i en canvi Sant Pere ha tingut una empenta molt forta en la seva població ocupada. Caldrà esperar les dades del primer trimestre de 2008 per veure com evoluciona per poder treure'n més conclusions, que ara resultarien aventurades.

Sigui com sigui, una primera dada resulta diferencial: els treballadors per compte propi són una força de treball molt notable a Sant Antoni, en una proporció que es pot considerar fins i tot per sobre d'alló normal (45% del total d'inscrits):

Treballadors inscrits a la Seguretat Social per règims. Sant Antoni de Vilamajor
En canvi, a Sant Pere la proporció d'autònoms està per molt lluny de Sant Antoni (35% del total de treballadors inscrits):

Treballadors inscrits a la Seguretat Social per règims. Sant Pere de Vilamajor

En esser els autònoms una força productiva endògena, la major proporció d'aquests a Sant Antoni reforça l'economia interior d'quest municipi.

La comparació entre els dos tipus de treballadors residents (assalariats i autònoms) per sectors, en permet produnditzar més:

Treballadors inscrits a la Seguretat Social per règims i sectors.
Sant Antoni de Vilamajor. 4rt. Trimestre de 2007

Treballadors inscrits a la Seguretat Social per règims i sectors.
Sant Pere de Vilamajor. 4rt. Trimestre de 2007
Com era d'esperar, la ubicació d'importants empreses industrials ha induït la fixació de població en aquest sector, en el què es pot veure que a Sant Pere hi ha una desproporció molt important respecte Sant Antoni en treballadors assalariats. Podiem dir que gràcies a les indústries de Sant Pere de Vilamajor, s'ha aconseguit fixar la residència d'unes 150 families en el municipi. La indústria és el principal sector de treballadors assalariats a Sant Pere (un 48% hi treballen).
En canvi, a Sant Antoni, més equilibrada en els sectors de la seva força laboral té el 61% de la seva població assalariada treballant en el sector serveis.

Evolució dels treballadors residents per sectors. Sant Antoni de Vilamajor
La evolució dels sectors d'activitat dels treballadors residents a Vilamajor, no obstant està patint una transformació progressiva, doncs només fa tres anys, el 44% de la població resident a Sant Pere de Vilamajor es dedicava al sector industrial (61% dels assalariats) i actualment només el 34%.

Evolució dels treballadors residents per sectors. Sant Pere de Vilamajor


A Sant Antoni el 64% del treballadors totals es dediquen al sector serveis, mentre que a Sant Pere només ho fa en aquest sector el 45% dels seus residents.

Sant Pere de Vilamajor té l'oportunitat de poder fixar activitat econòmica en el sector serveis equivalent a unes 150 persones (comerç i serveis). Tot depén de l'interès i les polítiques adients per tal d'aconseguir-ho. Si no es fa així, Sant Pere anirà equilibrant els seus residents en aquest sector, però només hi aniràn a dormir.