Últims articles:

23/2/08

Diferències en l'estructura productiva de Vilamajor

Malgrat que la població ocupada s'està igualant entre Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni presenta una major consolidació de la seva estructura productiva autòctona: més nombrosa i diversa.

San Pere, afortunadament disposa d'unes importants empreses industrials que sempre han destacat el municipi, però té una estructura empresarial en general més recent i per tant encara en procés de consolidació.

La comparació entre les dues gràfiques següents ens il.lustra aquesta situació i les tendències:

Evolució de les empreses registrades a Sant Antoni de Vilamajor per sectors
Evolució de les empreses registrades a Sant Pere de Vilamajor per sectors
Sense dubte, l'increment de població està generant a Sant Pere un increment en les empreses instal.lades, de manera que aquest municipi presenta un major dinamisme que Sant Antoni. No obstant, aquest dinamisme aparent és més la recuperació de l'activitat econòmica endògena, el dèfict respecte a l'increment de la població, que no pas altre cosa.

Evolució del total d'empreses registrades a Vilamajor

És en el sector serveis que la diferència, el retràs, és més important.

A aquest respecte el millor exemple és l'extraordinari retràs que porta Sant Pere en reconstruïr el seu comerç, que ha quedat relegat en la seva totalitat a engrossir l'activitat productiva de Sant Antoni. També, Sant Antoni es troba sens dubte en una millor posició geogràfica i amb un territori més compacte com per competir molt favorablement amb Sant Pere en fixació d'activitat econòmica.


També, les dades d'autònoms corroboren la solidesa de Sant Antoni respecte Sant Pere en activitat econòmica endògena, com posen de relleu les dues gràfiques següents:

Evolució dels autònoms registrats a Sant Antoni de Vilamajor per sectors
Evolució dels autònoms registrats a Sant Pere de Vilamajor per sectors
Sant Pere de Vilamajor té encara un gran camí per recòrrer en la seva aportació a l'economia productiva: cal dotar al territori d'àrees d'activitat econòmica més enllà dels polígons industrials. La planificació urbanística ha de proveïr de centres d'activitat empresarial de serveis i sobretot de la mínima dotació de comerç distribuït quant a proximitat en els tres eixos residencials, i en general per poder competir amb Sant Antoni.

Si no es fa una aposta decidida en aquest sentit, Sant Pere de Vilamajor serà un immens dormitori.