Últims articles:

22/2/08

Creació neta d'empreses: dinamisme a Sant Pere i atonia a Sant Antoni

El nombre d'empreses registrades a la Seguretat Social ubicades a Sant Pere de Vilamajor (que tenen 1 ó més treballadors no autònoms), ha assolit a finals del quart trimestre de 2007, la xifra total de 113. Aixó representa un increment net de 24 empreses.

A Sant Antoni, en canvi, l'increment ha estat fins i tot negatiu, doncs a finals de 2006 hi havia 163 empreses respecte les 160 actualment inscrites.

En els tres darrers anys, el nombre total d'empreses ha crescut d'un 74% a Sant Pere de Vilamajor i només d'un 29% a Sant Antoni.

Evolució del nombre total d'empreses registrades a la Seguretat Social

És de resaltar l'alternància en les tendències de generació d'empreses entre Sant Antoni i Sant Pere que té el punt d'inflexió a principis de 2006: Sant Pere venia d'un cicle de pràctica estabilització, mentre que Sant Antoni venia acusant un dinamisme important. A partir d'aquest punt, la creació neta d'empreses entra en apatia a Sant Antoni, a l'hora que Sant Pere de Vilamajor comença a experimentar un elevat creixement.

Per sectors, és de destacar l'increment net durant el 2007 de 3 empreses a Sant Pere en el sector de la construcció i de 28 en el sector serveis (que passa de 43 a 61 empreses).

Pel que fa a Sant Antoni, els serveis han perdut 1 empresa i altres 2 més en el sector de la construcció.

A Sant Pere hi ha ja més empreses de construcció (36) que les existents a Sant Antoni (33), on pràcticament no ha crescut el nombre d'empreses dedicades a la construcció en els darrers 3 anys. En canvi en aquest mateix interval, les empreses constructores ubicades a Sant Pere han passat de 18 a 36, justament el doble. Val a dir que els treballadors legalitzats que depenen del sector de la construcció representen, a Vilamajor, poc més de 400 persones, una mica més de la meitat residents a Sant Antoni.
Un 16% dels residents a Vilamajor treballen al sector de la construcció, quasi la meitat com autònoms.
Dura serà la caiguda.