Últims articles:

9/2/08

Població per veïnats a Sant Pere de Vilamajor

Variació de la població empadronada per nuclis. Sant Pere de Vilamajor 2006-2007
Variació de la població empadronada per nuclis a Sant Pere de Vilamajor
Acumulat 5 darrers anys (2003-2007)

Estructura de la població empadronada per nuclis. Sant Pere de Vilamajor 2007
Estructura de la població empadronada per veïnats. Sant Pere de Vilamajor 2007
Nota: les dades i els anys es refereixen als padrons a 1 de gener

La població dels principals veïnats de Sant Pere de Vilamajor ha sofert una evolució molt irregular en comparació amb l'any precedent:
 • Can Ram ha guanyat 2 persones empadronades (0,5% de la població).
 • Can Vila ha guanyat 33 persones empadronades (4% de la població), mentre que la part del municipi de Sant Antoni ha baixat de 2 persones (-1,3%).
 • Vallserena ha crescut un important 18,1%, de 53 persones. És el veïnat amb major creixement.
 • Can Miret ha baixat de 5 habitants (11,9% de la seva població) i ara es sitúa en 37 residents. La part de Sant Antoni ha pujat però de 8 persones i ara en són 464.
 • Les Faldes del Montseny ha baixat de 15 residents empadronats (1,6%) i ara té una població de 926 persones.
 • Les Pungoles baixa de 2 habitants (1,9%) mentre que la part de Sant Antoni creix de 30 persones (9,3%).
 • Refugis del Montseny puja de 4 empadronats, un 8,5% respecte l'any anterior.
 • El Pla augmenta de 34 persones, un important 35,7% de la seva població.
 • Can Derrocada creix de 26 persones, un 19,5% de la seva població, que ara es sitúa en 159 persones.
 • El nucli central supera ja els 500 habitants en crèixer de 42 persones (un 8,2%).
 • Santa Susanna té ja 33 habitants empadronats, i ha crescut de 3 persones (un 10%).
En resum, el creixement sofert en només 4 nuclis explica la totalitat de l'increment sofert durant 2006 en la població empadronada:
 • Vallserena: 35,6% de l'aportació al creixement total del municipi.
 • Nucli Principal: 28,0% de l'augment total.
 • El Pla: 22,7% del creixement total.
 • Can Derrocada: 17,3% del creixement total sofert al municipi.
Així doncs, el 68% del creixement de la població total del municipi s'ha produït a l'entorn del nucli principal, i només el 32% en els veïnats perifèrics. Sant Pere de Vilamajor es comença a reequilibrar.

És de fer notar que els veïnats de Ponent (Les Faldes, Can Miret i Les Pungoles) han baixat la seva població, d'un total de 22 persones. Són els únics nuclis que han perdut població empadronada, i en termes relatius han perdut en total el 2,0% de la població empadronada a 1/1/2006.

Veure també: Radiografia de la població per veïnats, amb dades de 2006.