Últims articles:

17/1/08

L'atur s'estabilitza a Sant Pere de Vilamajor

Acaben de sortir publicades les dades d'atur registrat corresponents al mes de desembre de 2007.

A Sant Pere de Vilamajor, després del rècord històric sofert al mes d'agost (160 persones aturades), la xifra d'aturats ha sofert una important reducció, en termes estacionals, situant-se durant el darrer trimestre de 2007, a nivells similars al 2006.

Al mes de desembre, la xifra d'aturats s'està mantenint constant en els tres darrers anys, a l'entorn de les 135-137 persones. Tot això tenint en compte l'increment de la població activa. (Sant Pere de Vilamajor té, proporcionalment, un índex d'activitat -població activa sobre població total-, molt superior a Sant Antoni).

Nota. La gràfica tricolor correspon a l'evolució mensual absoluta. La corva en negre correspon a la série desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Pel que fa a Sant Antoni de Vilamajor, la situació de l'atur és més inestable, i al contrari que a Sant Pere, durant el tercer trimestre de 2007 l'atur ha repuntat trencant l'estacionalitat.
De fet, durant tot l'any 2007, les xifres d'atur han assolit nivells màxims, molt superiors a les del 2006.


Al desembre l'atur s'ha situat en 154 persones.

Nota. La gràfica tricolor correspon a l'evolució mensual absoluta. La corva en negre correspon a la série desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Les séries desestacionalitzades posen de manifest una estabilització de l'atur a Sant Pere de Vilamajor al llarg de 2007, centrada en unes 140 persones, mentre que a Sant Antoni, la repuntada de l'atur en el primer semestre de 2007 estabilitza la xifra d'aturats al voltant de les 157 persones.

Nota: Séries desestacionalitzades (mitja mòbil semestral).