Últims articles:

2/1/08

Sant Antoni de Vilamajor supera els 5.000 habitants

Les dades oficials dels padrons municipals a 1 de gener de 2007 publicades fa uns dies situen la població de Sant Antoni de Vilamajor en 5.091 habitants. Per a Sant Pere, el padró arriba en la mateixa data a 3.728 persones.

Evolució dels padrons municipals de Vilamajor 1998-2007
Nota: a l'any 1999 no hi ha dades oficials del padró de Sant Antoni

Com es pot observar de la gràfica anterior, el creixement relatiu de Sant Antoni de Vilamajor (55% acumulat des de 2000) continua essent lleugerament superior al de Sant Pere (46% acumulat des de 2000).

Actualment la població total de Vilamajor es pot situar al voltant de 9.500 habitants, de manera que la xifra dels 10.000 habitants s'assolirà en 2009-2010.

Pel que fa als increments absoluts de població empadronada, al 2006 semblen estabilitzar-se, situant-se a nivells promig dels darrers anys.

Increment absolut de població empadronada 2002-2007

Quan es publiquin dades més detallades d'aquest padró de 2007 (per edats i per barris), n'informaré puntualment.

Veieu també: