Últims articles:

15/1/08

Com es calcula l'IPC. Dades de 2007

L'Índex de Preus al consum representa l'increment general dels preus dels bens de consum al llarg d'un periode. Per exemple, a Catalunya ha estat del 4,3% el 2007 i del 2,8% al 2006.

L'IPC a Catalunya i Espanya. 2006 i 2007 (% d'increment anual)

Per elaborar l'índex, es parteix d'una Enquesta de Pressupostos Familiars, en la què es troba la ponderació dels diferents articles i serveis de consum en les llars espanyoles. Aquesta enquesta és continua. Té un abast provincial. Les dades base per a l'IPC són les de finals de 2005.

S'estructura la ponderació dels diferents capítols de consum familiar i personal en base a 126 subgrups (nivell de màxim desglossament), que s'agrupen en diverses classificacions i subclassificacions, permetent diverses anàlisis.

Es prenen mostres setmanals i mensuals d'un conjunt de 30.000 articles, en 177 municipis de totes les CCAA espanyoles. En total es prenen observacions d'uns 220.000 preus cada mes.

La extrapolació estadística de les mostres de preus, aplicades sobre la ponderació del consum en cada província treta de l'Enquesta de Pressupostos Familiars, permet inferir l'increment dels preus de cada classificació de bens i serveis corresponent a cada província, i el total per CCAA i l'Estat.

A continuació exposo les principals dades de l'IPC de 2007, a nivell de subgrups (37 categories), tot recordant que es pot arribar a tenir dades d'un màxim de 126 categories d'articles i serveis:

Ponderacions per subgrups de l'IPC i índexs 2007 de Catalunya i Espanya
Nota: les columnes respresenten la ponderació de cada ítem, i l'increment percentual de preus al consum de 2007 a Catalunya i a Espanya

Es pot apreciar, per exemple, com un 20% de l'índex es forma amb els preus dels aliments, que han incrementat d'un 6,2% a Catalunya i del 6,8% a Espanya. Una lectura atenta és força interessant.

Si portessim un control de la nostra despesa familiar per capítols equivalents als de l'IPC, podriem calcular la nostra pròpia ponderació dels bens i serveis que consumim, i podriem averiguar el nostre IPC familiar o personal que ben segur seria diferent del general.

Cal tenir en compte que els articles de l'IPC són bens de consum, i no es consideren així, per exemple la compra d'un automòbil o d'un pis.