Últims articles:

17/4/12

La construcció a Vilamajor l'any 2011: tocant fons de 30 anys


L'any 2011 s'ha tancat amb els pitjors registres històrics de construcció d'habitatges als municipis de Vilamajor: només s'ha iniciat un nou habitatge a Sant Pere de Vilamajor i 2 a Sant Antoni, mentre que se n'han acabat 5 a Sant Pere i 18 a Sant Antoni de Vilamajor.

Aquestes dades signifiquen els pitjors registres des de l'any 1981, quan comencen les séries estadístiques de construcció d'habitatges, ara fa 30 anys.

Evolució trimestral dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor

A més, en el darrer trimestre de 2011 no s'ha acabat ni un habitatge en cap dels dos municipis, circumstància què no té comparació històrica. 

 Evolució trimestral dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor

Evolució anual dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor

Evolució anual dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor

En tot l'any 2011 no s'ha fet ni una transacció d'habitatges nous a Sant Pere de Vilamajor, mentre que la major part de les què s'han fet a Sant Antoni han estat adjudicacions de noves promocions per part d'entitats finaceres.

Es pot calcular l'estoc de projectes de nous habitatges paralitzats o anulats en un nombre de 340 habitatges en el conjunt dels dos municipis.