Últims articles:

12/4/12

Venciments mensuals del Deute de l'Estat

Dades en milions d'Euros

El deute que va vencent s'ha de refinançar, és a dir, pagant-lo amb nou finançament; per això el nerviosisme -interessat- dels "mercats" en una tesitura en què el Banc Central Europeu està dient prou a la compra de deute sobirà espanyol i per tant deixant-lo a l'albur dels mercats, que poden decidir que comprar deute espanyol no és una bona inversió (d'aquí els timbals de "rescat").
Per a que ens fem una idea de magnituds, al llarg de 2012 vencerà més deute públic que tots els ingressos de l'Estat, en un any en què l'Estat tindrà un déficit superior als 38.500 milions d'Euros.

De la seva banda, la banca española s'enfronta a venciments de deute superiors als 120.000 milions d'Euros el 2012, mentre que les Comunitats Autònomes necessitaran refinançar uns 30.000 milions més.

En el mes de març, la banca espanyola, que té tancat el mercat interbancari, va demanar 75.000 milions al banc Central Europeu arribant al récord històric de saldo amb el BCE de 227.600 milions d'Euros (316.343 milions demanats i 88.700 milions deixats en dipòsit en el mateix Banc Central).

En total, al llarg de 2012 el sistema financer español s'enfronta a més de 280.000 milions d'Euros de venciments de deute (més d'un 25% del PIB), que caldrà indispensablement refinançar.

Preocupant també és què, segons dades del Banc d'Espanya, entre març de l'any passat i gener d'enguany, els inversors estrangers s'han desfet de 70.000 milions d'Euros de deute públic espanyol, i en el mes de febrer d'enguany 25.000 milions més. Dels 560.000 milions de deute de l'Estat, a finals de gener els estrangers n'eren titulars de 202.000 milions (un 36%).

Qui ens deixa els calers per podent anar tornant i augmentar el deute, mana. I qui no entengui això fa volar coloms.