Últims articles:

15/4/10

La població jove de Sant Pere de Vilamajor retrocedeix a nivells de 1997


Segons les dades del darrer padró municipal a 1-1-2010, la població entre 20 i 29 anys de Sant Pere de Vilamajor ha retrocedit a nivells del 1997, mínims a què ja es va arribar també al 2004, ara fa 5 anys.
En efecte, a 31 de desembre de 2009 hi havia empadronats a Sant Pere de Vilamajor 361 joves de 20 a 29 anys, molt lluny dels 439 que hi havia en els anys 2000 i 2001, quan es va assolir el rècord històric.

Evolució de la població de 20 a 29 anys de Sant Pere de Vilamajor. 1981-2009
Nota: les dades corresponen a 31 de desembre de cada any. L'evolució entre 1981-1986, 1986-1991 i 1991-1996, s'ha fet linialment, en no existir dades intermèdies. Al 1996 es produeix una revisió padronal que fa reajustar les dades.

Pot observar-se com en els anys de recent bonança econòmico-social (2004-2007) la població jove es recupera, mentre que a partir de l'inici de la crisi, l'empadronament de jovent disminueix.

Si desagreguem les dades per trams d'edat, l'evolució és encara més diacrònica:

Evolució de la població de 20 a 29 anys de Sant Pere de Vilamajor. 1981-2009
Nota: desagregació per trams d'edat de 20 a 24 anys i de 25 a 29 anys. Valen les notes sobre les dades del gràfic anterior.

És el jovent de 25 a 29 anys el que més recesió ha patit en termes poblacionals, en davallada constant des del 2006, situant-se a finals de 2009 als nivells de 1997.
En canvi, la població més jove, de 20 a 24 anys, tendeix a la recuperació, tanmateix iniciada al 2006, però tot just es situa als nivells de 2001.

La proporció del jovent entre 20 i 29 anys sobre el total de la població de Sant Pere de Vilamajor s'ha reduit des del 1997 justament a la meitat; del 17,3% fins al 8,7% (per comparar, a Sant Antoni de Vilamajor, a finals del 2008 la proporció era del 12,4%).

Proporció del jovent de 20 a 29 anys sobre el total de la població. Sant Pere de Vilamajor 1997-2009
Al 1981, primer any del què es tenen dades fiables sobre edats de la població, la proporció del jovent entre 20 i 29 anys sobre el total de població era del 10,5%.

Aquest "forat demogràfic" no es començarà a compensar fins d'aquí a 7-8 anys, a mida que s'incorporin al tram d'edat els elevats contingents de joves que ara tenen menys de 13 anys.

Per al present any 2010, la davallada entre el jovent augmentarà encara més, doncs seran 70 els joves actuals que sortiràn del tram d'edat considerat (els que ara tenen 29 anys), mentre que entraran al tram d'edat només 38 joves (els que ara tenen 19 anys), saldo negatiu que no es compensarà amb les noves incorporacions. Per segments, però, els joves de 20 a 24 anys continuaran augmentant i els de 25 a 29 prosseguiran en forta davallada.

Molt probablement, entre enguany i l'any vinent, el nombre de joves de 20 a 24 anys i els de 24 a 29 anys es tornaran a igualar, i curiosament, als mateixos nivells i en idèntica forma que al 1997-98.

Estimo que cap a finals de 2012 s'arribarà en el tram d'edat de 20 a 24 anys al màxim històric que es va assolir al 1997.

Evolució de la població de 20 a 29 anys de Sant Pere de Vilamajor. 1997-2009
Les dades provisionals del padró a 1-1-2010 sitúen la població de Sant Pere de Vilamajor en els 4.148 habitants, 127 més que l'any precedent. De confirmar-se les meves estimacions per a Sant Antoni de Vilamajor (situades en 5.507 persones a 31-12-2009), seria el segon any consecutiu en què la població de Sant Pere de Vilamajor augmenta més que la de Sant Antoni (per bé que en el què portem d'any Sant Antoni està augmentant amb força i supera en creixement interanual a Sant Pere).

La població més jove (de 0 a 16 anys), experimenta però un creixement notable, arribant a finals de 2009 a 908 nois i noies, 42 més que l'any 2008, creixement equivalent als nous naixements.

Com a dada curiosa del padró, per primera vega en la història del municipi es superen les 100 persones nascudes en el mateix any, i passa en les nascudes a tres anys: el 1966, 1971 i 1972 (de 37, 38 i 43 anys).

(Agraeïxo a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor la seva col.laboració per a l'obtenció de les dades).

1 comentari:

Javier ha dit...

Ho que demostra que les inversions en centres educatius a Sant Pere van ser un encert.El futur de Sant Pere está en aquestes noves generacions i en les inversions que les nostres administracions els oferirán si no volem que acabin marxant a poblacions a millors serveis públics.