Últims articles:

5/11/10

L'atur a l'octubre es pren una treva a Vilamajor


L'atur registrat dels ciutadans de Vilamajor fins i tot ha disminuït aquest mes d'octubre, de 3 persones a Sant Pere i sense variació a Sant Antoni de Vilamajor.
Evolució de l'atur registrat als municipis de Vilamajor
Afegeix la llegenda
És un bon comportament i, dins la tònica general, significa un estancament d'aquesta sangria.
Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
Nota: la línia rosa respresenta la série desestacionalitzada (mitja mòbil anual).
Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor
De fet, els valors de l'atur es troben 13 persones exactament al mateix nivell que a finals de 2009 a Sant Pere, i 13 persones per sota a Sant Antoni. En còmput interanual, l'increment d'aturats a Sant Pere és de només 4 persones i de 37 a Sant Antoni.
Evolució comparada de l'atur per mesos. Sant Pere de Vilamajor
Evolució comparada de l'atur per mesos. Sant Antoni de Vilamajor
Aquesta evolució interanual, tot sent més positiva a Sant Pere, ha estat intensament recuperada a Sant Antoni de Vilamajor, i ambdues en sintonia amb la del conjunt de Catalunya.

Taxa interanual de variació de l'atur. Comparació amb Catalunya
Evolució interanual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor
Evolució interanual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
Afegeix la llegenda

A Sant Pere de Vilamajor l'atur ja planeja sobre una variació interanual nula.