Últims articles:

17/4/13

L'evolució de la població de Vilamajor torna als nivells de fa 25 anys


Amb un creixement de la població de Vilamajor de només 116 persones, el 2012 es va tancar amb el pitjor registre des de 1988.

Evolució de la població de Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni). 1981-2012. Dades a 31 de desembre de cada any
En el cas de Sant Pere de Vilamajor es va, però, aconseguir remuntar el pitjor registre en 30 anys, doncs al 2011 només va crèixer de 20 habitants, menys que el creixement vegetatiu.

Evolució de la població de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. 1981-2012. Dades a 31 de desembre de cada any

Un "zoom" de l'evolució actualitzada més detallada ens dóna una imatge depauperada sobre tot a Sant Pere de Vilamajor, on des de juny de 2012 la població està creixent per sota de les 25 persones en còmput interanual mig, és a dir, per sota del creixement vegetatiu (naixements meys defuncions). 

A Sant Antoni de Vilamajor, recuperada la péssima evolució patida del setembre de 2010 al setembre de 2011, la població tendeix a reduïr el seu creixement, ratllant però al març de 2013 encara un increment notable, de 100 persones en cómput interanual de la mitja anual:

Variació mensual interanual de la població mitja anual. Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor desembre 2003-març 2013
En termes corrents, la població de Sant Pere de Vilamajor pràcticament no ha crescut des de principis de 2011, per bé que en termes de mitjana anual encara arrossegui creixements lleugerament positius. A Sant Antoni també s'ha estancat la població, però de forma més tardana, a partir de l'octubre de l'any passat.

Evolució mensual de la població de Sant Pere de Vilamajor. Gener 2009-març 2013 

Evolució mensual de la població de Sant Antoni de Vilamajor. Gener 2009-març 2013 
Al setembre de 2004 es va assolir el màxim creixement interanual, amb 450 habitants més als municipis de Vilamajor, ensorrant-se aquest increment en començar la punyetera crisi.

Variació mensual interanual de la població mitja anual de Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni). Desembre 2003-març 2013
La tendència a curt termini, de no variar les actuals circumstàncies, és de manteniment de la població en el conjunt dels dos municipis, sense descartar una baixada absoluta de la població a Sant Pere de Vilamajor. De confirmar-se aquesta hipótesi ens trobariem davant d'un fenòmen que no vivíem a Vilamajor des de fa décades.

Nota: Les dades es refereixen a població empadronada.

Fonts: Instituto Nacional de Estadística, i Padrons provisionals de població (Ajuntaments). Les dades mensuals corresponen a estimacions indirectes fetes a partir del cens electoral conjuntades amb dades dels padrons provisionals.

Agraeixo als Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor la seva col.laboració en la puntual informació de les dades dels padrons provisionals, sense la qual aquestes anàlisis quedarien mancades d'actualitat.