Últims articles:

14/6/13

Després de cinc anys i mig, Sant Antoni torna a atrapar Sant Pere de Vilamajor en treballadors ocupats


Feia cinc anys i mig que no passava: Sant Antoni de Vilamajor ja supera al maig de 2013 en treballadors ocupats al municipi comparat amb Sant Pere de Vilamajor.

En efecte, a finals de maig, en cómput mig anual, a Sant Pere de Vilamajor hi havia 3 treballadors ocupats menys que a Sant Antoni: 1.180 contra 1.183.

Evolució dels llocs de treball dels municipis de Vilamajor. desembre 2008-maig 2013. Mitja anual mòbil.
 
La diferència no és -ara per ara- notable, però si que és significativa d'un final de cicle:

Des de l'any 2001 fins a mitjans de 2005, Sant Pere va aconseguir mantenir una lleugera hegemonia respecte Sant Antoni pel que fa a treballadors ocupats al municipi.

Des de mitjans de 2005 fins acabar 2007, durant dos anys i mig, els llocs de treball de Sant Antoni van experimentar una bona revifada, i en aquell interval superà a Sant Pere.

En començar la crisi, Sant Pere no va notar tant la pèrdua de llocs de treball com Sant Antoni, i Sant Pere va aconseguir mantenir-se per sobre de Sant Antoni.

Però des del primer trimestre de 2011, quan la destrucció d'ocupació a Sant Antoni s'estava estabilitzant, va començar la davallada de l'ocupació a Sant Pere, observant-se una progressió de la destrucció de llocs de treball, bàsicament en les grans empreses del municipi. Fins el punt de què al maig de 2013 Sant Antoni ja supera Sant Pere, posnt fi a cinc anys i mig d'hegemonia.

Diferència dels llocs de treball de Sant Pere respecte Sant Antoni de Vilamajor. Mitjes anuals.

Si observem les dades corrents (no les mitjanes anuals), malgrat que Sant Pere de Vilamajor ha començat ja al maig l'estacionalització alta, també Sant Antoni supera, i encara més, a Sant Pere de Vilamajor en llocs de treball radicats al municipi.

 Comparativa de llocs de treball dels municipis de Vilamajor. Dades no desestacionalitzades

L'estabilització dels llocs de treball per compte propi ha estat decissiva per a què Sant Pere de Vilamajor no perdés encara més llocs de treball:

 Evolució de les mitjanes de treballadors autònoms dels municipis de Vilamajor

És en els llocs de treball assalariats que la davallada de Sant Pere de Vilamajor ha estat més acusada i ha propiciat que Sant Antoni recuperés la primacia en llocs de treball totals.
  Evolució de les mitjanes de treballadors assalariats dels municipis de Vilamajor

La tendència en els propers mesos dependrà molt de l'estacionalitat que hi ha a Sant Pere en els mesos d'estiu, però aquest any no ha començat gaire bé, fet que fa pensar que com menys en els propers mesos, Sant Antoni continuarà superant en llocs de treball a Sant Pere de Vilamajor.

Destacar finalment les bones dades de Sant Antoni de Vilamajor, que ha perdut només 175 llocs de treball al llarg d'aquesta punyetera crisi, que encara perdurarà a Sant Pere, que ja acumula un saldo esfereïdor de 240 llocs de treball perduts, sense cap política municipal per compensar aquesta sangria. En els dos casos hi ha els mateixos treballadors ocupats que a mitjans de 2006.

Nota: les dades es refereixen a treballadors afiliats als distints règims de la Seguretat Social amb compte de cotització als respectius municipis.