Últims articles:

12/9/13

L'ocupació cau en barrena a Sant Pere de Vilamajor


A finals d'agost hi havia a Sant Pere de Vilamajor 1.214 llocs de treballs registrats localitzats al municipi, i 1.159 a Sant Antoni de Vilamajor.

A primera vista semblaria que Sant Pere supera a Sant Antoni en llocs de treball registrats, però en realitat no és aixi, doncs l'evolució de l'ocupació a Sant Pere presenta una forta alça estacional els mesos d'estiu, estacionalitat que no és significativa a Sant Antoni. Tradicionalment, el mes de juliol és el de más alta ocupació a Sant Pere.

Sèries mensuals comparatives dels llocs de treball de Sant Pere de Vilamajor. 2008-agost 2013
Sèries mensuals comparatives dels llocs de treball de Sant Antoni de Vilamajor. 2008-agost 2013
 
Desestacionalitzant les dades es pot observar millor l'evolució dels llocs de treball mitjos en cada municipi, i les dades resultants es signifiquen en les gràfiques següents:

Variació interanual dels llocs de treball mitjos als municipis de Vilamajor. 2009-agost 2013
 
El panorama canvia sensiblement, i es pot observar com des de principis del 2011 l'ocupació interanual a Sant Pere de Vilamajor està caient mes a mes, sense solució de continuïtat, mentre que a Sant Antoni, tot i mantenint encara una evolució negativa després de la recuperació que va tenir fins la primavera de l'any passat, ha estabilitzat la destrucció de llocs de treball, destrucció que si be encara continua, s'està reduïnt des de finals d'quest hivern.

En termes comparatius, Sant pere de Vilamajor ha perdut 113 llocs de treball mitjos des de l'agost de 2012, i Sant Antoni només 13.

És molt probable que a finals d'any Sant Antoni de Vilamajor arribi novament a una destrucció interanual nul.la de llocs de treball, mentre que a Sant Pere de Vilamajor la destrucció d'ocupació malauradament continuarà.

A mig termini, donat que la destrucció d'ocupació està molt vinculada a les grans empreses del municipi, és molt probable que Sant Pere de Vilamajor estabilitzi els seus llocs de treball en uns 200 treballadors menys que abans de crisi, mentre que a Sant Antoni l'estabilització es situi uns 100 llocs de treball per sota. En el mig termini doncs, Vilamajor tindrà 300 llocs de treball menys que abans de la crisi.

Amb això, Sant Antoni ja porta uns mesos superant Sant Pere en llocs de treball totals radicats als respectius municipis:

Evolució comparativa dels llocs de treball mitjos als municips de Vilamajor. 2009-agost 2013

Nota: les dades es refereixen als treballadors afiliats als diferents règims de la Seguretat Social radicats a cada municipi, dades darrer dia de cada mes.