Últims articles:

29/10/13

Aquí els fot: El Prat arrassa BarajasAENA no sap com enganyar amb les seves notes de premsa fent mal.labarismes amb les dades per dir que Barajas continua sent el primer aeroport d'Espanya. És cert, com també ho és que és l'aeroport europeu que va perdre més passatgers a l'agost.

La dimensió de la tragèdia madrilenya no és per prendre un "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor". A les gràfiques següents es reflecteix l'evolució del pes de l'Aeroport de Madriz respecte del de Barcelona-El Prat:

Passatgers transportats aeroports de Barajas i El Prat. 2000-octubre 2013

Barajas es situa a nivells de 2004 i El Prat està a màxims històrics.


Percentatge de passatgers transportats sobre el total dels aeroports espanyols. 2000-octubre 2013


Madrid disminuex fins al 21%: 4 punts en 3 anys. El Prat augmenta fins el 19%: 4 punts en 3 anys.

Fins al 2009 Barajas tenia un trànsit de passatgers superior en més d'un 75% a El Prat. A l'octubre, la diferència era de només un 14%. Els fot, els fot que sigui veritat, una veritat que no saben cóm dissimular.

Nota: les dades d'octubre de 2013 són des d'octubre de 2012, per mantenir l'anualitat.